Titularizare

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Validarea dosarelor

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Candidații înscriși la concurs care doresc sa participe la repartizare și în alt județ, trebuie să depună dosar de înscriere și să susțină inspecție și în județul respectiv.

Dosarele se pot depune și on-line, prin e-mail, la adresele indicate de fiecare județ/centru.

Admin ISJBN
|
05/05/2022
|
|

INFORMAȚII Referitoare la Concursul Național de ocupare a posturilor didactice- sesiunea 2022

 

Admin ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Extras din metodologie - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Admin ISJBN
|
03/08/2021
|
|

Rezultatele FINALE la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor din învatamantul preuniversitar, sesiunea iulie 2021, au fost publicate pe site-ul: http://titularizare.edu.ro/