Titularizare

Admin ISJBN
|
16/05/2019
|
|

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversita, sesiunea 2019

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru Concursul de Titularizare 2019.

Ordinul ministrului educației naționale Nr.3862/4.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi si decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. ORGANIZAREA și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Capitolul IX -extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

ORDIN Nr. 5366/2018 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie (atașat)

Admin ISJBN
|
24/07/2018
|
|

Rezultatele FINALE (după rezolvarea contestațiilor) obținute de către candidați la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate au fost publicate pe site-ul MEN 

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

1.Ședința publică pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată a candidaților cu nota minim 7 atât la proba scrisă cât și la inspecția specială la clasă/proba practică, va avea loc în data de  25 iulie 2018, încpânfd cu ora 9:00, în sala de ședințe a ISJ BN, după programul atașa

Admin ISJBN
|
17/07/2018
|
|

Rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate au fost publicate pe site-ul MEN http://titularizare.edu.ro

Admin ISJBN
|
16/07/2018
|
|

Contestaţiile se depun personal de catre candidat, conform Art.59, alin.(8) din Metodologia de Mobilitate nr.5485/13.11.2017, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, camera 28, după următorul program: 17 iulie 2018, dupa afișarea rezultatelor, până la ora 21:00 și 18 iulie 2018