Plata cu ora 2019-2020

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)

2. Calendar plata cu ora (extras din CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020)

3. Cerere de încadrare în anul școlar 2019-2020 în sistemul PLATA CU ORA

4. Conținut dosar - plata cu ora 2019-2020

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 18/01/2019
  Categorie: Suplinire
  Vizualizări: