PRETRANSFER

INFORMAȚII UTILE PENTRU CANDIDAȚII CARE PARTICIPĂ LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2023

Admin ISJBN
|
29/03/2023
|
|
  • Graficul de desfășurare al inspecțiilor la clasă pentru pretransfer consimțit- an școlar 2023-2024
  • Punctaje pretransfer
Admin ISJBN
|
21/03/2023
|
|

Informații privind înregistrarea dosarelor candidaţilor pentru etapa de pretransfer consimţit – sesiunea

2023 și calendarul de pretransfer a personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024.

Admin ISJBN
|
16/01/2023
|
|
  • Extras din metodologie - Pretransferul personalului didactic de predare.Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră
  • Model cere
Admin ISJBN
|
04/04/2022
|
|

ANUNȚ

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

LISTA FINALĂ CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
28/03/2022
|
|

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
21/03/2022
|
|

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante de la Școala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.