PRETRANSFER

Admin ISJBN
|
15/05/2019
|
|

Ședința de repartizare pentru etapa de pretransfer consimțit, respectiv restrângere de activitate nou apărută, va avea loc în data de 20 mai 2019, începând cu ora 11:30, în sala de ședințe a ISJ BN.

Ordinea disciplinelor este următoarea:

Admin ISJBN
|
14/05/2019
|
|

Rezultatele inspecțiilor la clasă, obținute de cadrele didactice participante la etapa de Pretransfer și Restrângere de activitate.

Admin ISJBN
|
14/05/2019
|
|

Tabel nominal cu CADRELE DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER și Restrângerile de activitate nou apărute. Informații privind școlile unde sunt titulare cadrele didactice, disciplina și numărul de ore.

Admin ISJBN
|
10/05/2019
|
|

Punctajele cadrelor didactice pentru etapa de pretransfer consimțit și restrangerile nou aparute.

Admin ISJBN
|
08/05/2019
|
|

Lista cadrelor didactice titulare în județul Bistrița-Năsăud care participă la etapa de pretransfer consimțit în alt județ.

Admin ISJBN
|
18/04/2019
|
|

Dosarele pentru etapa de pretransfer consimțit / schimb de posturi, completare norma didactica (pentru cadrele didactice care nu au depus cereri in perioada 27 - 28 februarie), restrangere de activitate (pentru cadrele didactice care nu au depus cereri in perioada 11 - 12 martie), se depun la ISJ

Admin ISJBN
|
17/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru etapa de Pretransfer.

Ordinul ministrului educației naționale Nr.3862/4.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi si decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Precizari privind fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de restrangere de activitate, pretransfer consimtit si detasare la cerere prin punctaj specific.

Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2019-2020  - detalierea acordării punctajului pe activități, conform anexei nr.2 la Metodologie.