Modificare durată contract individual de muncă

Admin ISJBN
|
07/03/2022
|
|

Extras Metodologie - CAPITOLUL V Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de
muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 931 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Admin ISJBN
|
29/03/2021
|
|

Cerere pentru obţinerea acordului / acordului de principiu pentru transfer / pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ / modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

Admin ISJBN
|
22/03/2021
|
|

Extras din Metodologie - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (atasat)

Admin ISJBN
|
02/06/2020
|
|

Lista cadrelor didactice validate în C.A. al ISJBN din 29.05.2020 pentru modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. 

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Etapa de ”Modificarea duratei contractului de munca din durata determinata de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”:

Atasat gasiti calendarul modificat pentru  aceasta etapă.

Admin ISJBN
|
15/04/2019
|
|

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene.

Admin ISJBN
|
29/03/2019
|
|

Preluarea dosarelor pentru titularizare în baza Art. 253, se face la ISJ BN, după următorul program:

- marți 2 aprilie, între orele 14 - 16

- miercuri 3 aprilie, între orele 13 - 15

- joi 4 aprilie, între orele 13,30 - 14,30

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V-extras din Metodologie)