Detașare

În perioada 18-19 august 2021 se depun dosare pentru:

- Completare de normă

- Detașare la cerere prin concurs specific

- Suplinire cu note din anii anteriori (candidații care nu au depus dosare în 11-17 mai 2021)

Admin ISJBN
|
27/04/2021
|
|
  • Extras din Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2021-2022  - Detașare
  • Extras din Calendarul de mobilitate a personalului didactic 2021-2022 - Detașare
  • Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
Admin ISJBN
|
18/08/2020
|
|

Lista cadrelor didactice care au depus dosare de detașare la cerere cu punctaj.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Model pentru prima pagină și  informații privind conținutul dosarului de Detașare.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Anexa nr.19 (MODIFICATĂ) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării