Detașare

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru etapa de Detașare.

Precizari privind fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de restrangere de activitate, pretransfer consimtit si detasare la cerere prin punctaj specific.

Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2019-2020  - detalierea acordării punctajului pe activități, conform anexei nr.2 la Metodologie.

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar (Capitolul X-extras din Metodologie)

2. Calendar detașare (extras din CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020)

Admin ISJBN
|
21/08/2018
|
|
Graficul de desfășurare a ședinței publice de detasare la cerere prin punctaj specific (atașat)
Admin ISJBN
|
02/08/2018
|
|

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|
Admin ISJBN
|
23/05/2018
|
|

Candidații care nu au depus dosare pentru etapa de:

- detașare la cerere

- suplinire cu note din anii anteriori

- continuitate (cu acordul CA de la scoala din aprilie),

în mod excepțional, mai pot depune dosare pana la 1 august, conform Metodologiei.