Continuitate

Admin ISJBN
|
15/04/2024
|
|

Actualizarea dosarelor personale a cadrelor didactice care au primit acorsul de principiu privind prelungirea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie, se realizează în perioada 15-18 aprlie 2024, între orele 12-15, la biroul 25.

Admin ISJBN
|
05/04/2024
|
|
  • Calendar - prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2024-2025
  • Extras din METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
  • Cerere acord/acord de principiu  în vederea prelungirii contractului individual de muncă (C

INFORMAȚII UTILE PENTRU CANDIDAȚII CARE PARTICIPĂ LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2023

Admin ISJBN
|
24/04/2023
|
|

Dosarele pentru etapa de continuitate, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ  sau care sunt înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea, 2023 și care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) la examenul de titularizare, se depun la sediul ISJBN (Birou 25 - Managemen

Admin ISJBN
|
04/04/2023
|
|

EXTRAS din METODOLOGIE - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024

CALENDAR - prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024

Model cerere - solicitarea acordului în vederea prelungirii a contractului individual de muncă în anul şcolar 2023-2024

Admin ISJBN
|
16/01/2023
|
|
  • Extras din metodologie - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) l
Admin ISJBN
|
07/09/2022
|
|

Deciziile pentru toate etapele de mobilitate desfășurate, pot fi ridicate de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, după următorul program:

  • 7 SEPTEMBRIE 2022 între orele 13:00 -15:00
  • 8 SEPTEMBRIE 2022 între orele 12:30 -15:00
Admin-ISJBN
|
27/04/2022
|
|
Admin ISJBN
|
05/04/2022
|
|
  • Extras – Calendarul de mobilitate pentru anul școlar 2022-2023_CONTINUITATE min 7 și DEFINITIVAT
  • Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023
  • Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru prelungirea contrac
Admin ISJBN
|
22/04/2021
|
|

Dosarele pentru etapa de continuitate cf. art.63 se depun la sediul ISJBN după următorul program:

- joi 22.04.2021 - ora 11-13

- vineri 23.04.2021 ora 11-13

- luni 26.04.2021 ora 12-14

- marți 27.04.2021 ora 11-14.