Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
10/01/2019
|
|

OMEN 5728 din 20 decembrie 2018 (publicat in MO nr.20 din 9 ianuarie 2019),  pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului inter

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020 (Anexa Nr. 19 la Metodologie)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

ORDIN Nr. 5366/2018 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie (atașat)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

METODODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 (Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 5460/12.11.2018)