Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
22/02/2024
|
|

Cadre didactice CARE INTRĂ ÎN RESTRÂNGERE începând cu anul școlar 2024-2025 / cu RESTRÂNGERE NESOLUȚIONATĂ din anii interiori 

Admin ISJBN
|
06/02/2024
|
|

DEPUNERE CERERILOR PENTRU COMPLETARE DE NORMĂ DIDACTICĂ PRIN INSPECTORATUL ȘCOLAR ȘI RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

 

Admin ISJBN
|
06/02/2024
|
|

LISTA DISCIPLINELOR DE CONCURS corelată cu numerele ordinelor de ministru de aprobare a programelor pentru susținerea
Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - 2024.

Admin ISJBN
|
08/01/2024
|
|

METODOLOGIA -CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025

  • CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 - 2025