Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Deciziile pentru toate etapele de mobilitate desf

Admin ISJBN
|
05/05/2022
|
|

INFORMAȚII Referitoare la Concursul Național de ocupare a posturilor didactice- sesiunea 2022

 

ȘEDINȚA PUBLICĂ PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ȘI SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 9 MARTIE 2022, ORA 13, ÎN SALA DE ȘEDINȚE A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD.