Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
14/03/2019
|
|

Cadrele didactice care doresc să facă transfer pentru restrăngere de activitate, din mediul rural în mediul urban, vor face dovada notei de titularizare de minim 7(print screen de pe site-ul Titularizare - MEN sau adeverință cu nota), la comisia de mobilitate a ISJ BN, în perioada de depunere a a

Admin ISJBN
|
12/03/2019
|
|

Dosarele din etapele de mobilitate din anul anterior (completare norma didactica, restrangere de activitate, Art.

Admin ISJBN
|
11/03/2019
|
|

Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în etapele de transfer consimțit între unitățile de învățământ și pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
11/03/2019
|
|

Lista  posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete actualizată la data de 11 martie 2019.

Precizari privind fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de restrangere de activitate, pretransfer consimtit si detasare la cerere prin punctaj specific.

Admin ISJBN
|
26/02/2019
|
|

Lista  posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete la data de 26 februarie 2019

Admin ISJBN
|
26/02/2019
|
|

Deciziile pentru intregirea normei didactice si pentru mentinere in activitate peste varsta de 65 de ani, se pot ridica de la secretariatul ISJ BN, in perioada 1-5 martie 2019.

O copie dupa aceste decizii se va duce in cel mai scurt timp la scoli.

Admin ISJBN
|
12/02/2019
|
|

Lista finală a cadrelor didactice menținute în activitate ca titulari, în funcția didactică până la 3 ani peste vîrsta de 65 ani, în anul școlar 2019-2020

Admin ISJBN
|
05/02/2019
|
|

Cadre didactice menținute în activitate ca titulari, în funcția didactică până la 3 ani peste vîrsta de 65 ani, în anul școlar 2019-2020

Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2019-2020  - detalierea acordării punctajului pe activități, conform anexei nr.2 la Metodologie.