Dezvoltarea resursei umane

Admin ISJBN
|
24/07/2020
|
|

Graficul desfășurării examenelor pentru obținerea Gradului Didactic II, sesiunea 2020- UBB

Facultatea de Psihologie și  Științe ale Educației- Extensia Năsăud 

Admin ISJBN
|
08/07/2020
|
|

Examenul național de DEFINITIVARE în învâțământ 2020 se va desfășura la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița, în data de 22 iulie 2020. 

Candidații vor fi prezenți la ora 8 și vor avea la ei cartea de identitate.

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Candidații înscriși la examenul de definitivare 2020, vor semnala inspectorului responsabil cu perfecționarea, eventualelor neconcordanțe, până joi, 18 iunie 2020.

Admin ISJBN
|
28/05/2020
|
|

Portofoliul profesional pentru EXAMENUL DE DEFINITIVARE se poate susține până la 12.06.2020;

Lucrarea metodico-științifică pentru GRADUL I, se poate susține până la 12.06.2020;

Inspecțiile curente pentru GRADUL II și GRADUL I, care au rămas neefectuate, se vor susține în prima perioadă din anul școlar 2020-2021;

Admin ISJBN
|
26/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4300/2020 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

Admin ISJBN
|
26/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Admin ISJBN
|
15/05/2020
|
|

Evaluarea portofoliului se realizează conform art.16 din METODOLOGIA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE

1. Candidatul trimite electronic portofoliul directorului școlii și inspectorului/metodistului. Printre documente va fi și grila de evaluare a portofoliului cu secțiunea autoevaluare completată;

Admin ISJBN
|
30/04/2020
|
|

Informații privind susținerea EXAMENULUI DE DEFINITIVARE 2020, GRADUL II 2020 și GRADUL I 2020

Admin ISJBN
|
08/03/2020
|
|

Dosarele pentru echivalare de studii, se depun la ISJ în 9-10 martie 2020.