În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților înscriși la DEFINITIVAT, Sesiunea 2021

Având în vedere prevederile O. M. 5434 din 31.08.2020, Art. 17, și O. M. 5558 din 14.09.2020, vă rugăm să depuneți la Inspectoratul Școlar Bistrița- Năsăud, inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane, documentele necesare completării dosarelor candidaților înscriși la definitivat, sesiunea 2021.

 

În vederea completării dosarelor candidaților, directorul unității de invățământ sau un delegat al acestuia depune, până la data de 4 IUNIE 2021, la inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane următoarele documente :

a) procesele-verbale pentru inspecțiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității/unităților de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile, împreună cu fișele de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției, anexate;

b) adeverința privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului;

c) adeverința privind calificativul parțial aferent anului școlar în curs;

d) adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului, pentru candidații aflați pentru prima dată în situația efectuării stagiului de practică, precum și pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 42 alin. (4).

 

Responsabilitatea privind corectitudinea datelor transmise și legalitatea actelor predate revine în exclusivitate conducerii unității de învățământ.

 

Inspector dezvoltarea resursei umane,

Prof. Rodica Brănișteanu

Documente atașate Dimensiune fișier
Anunt completarea doasarelor_def_24052021.pdf192.24 KB
  Autor: Admin ISJBN
  Data: 24/05/2021
  Categorie: Dezvoltarea resursei umane Definitivat
  Vizualizări: