Înscrierea în învățământul primar

Admin ISJBN
|
13/06/2023
|
|

Situatia copiilor înmatriculați și a locurilor rămase libere după prima etapa de  înscriere în în învățământul primar, an școlar  2023-2024.

Admin ISJBN
|
12/06/2023
|
|

Procedură specifică pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2023 -2024, după finalizarea procesului de înscriere.

Admin ISJBN
|
06/06/2023
|
|

ORDIN 4315/25.05.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 - 2024.

Admin ISJBN
|
31/05/2023
|
|

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 - 2024

Admin ISJBN
|
20/04/2023
|
|

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (3 - 18 mai 2023), părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere.

Admin ISJBN
|
20/04/2023
|
|

În conformitate cu prevederile art. 53, alin. (2) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin O.M.E. nr. 3445/17.03.2022:

Admin ISJBN
|
03/04/2023
|
|

Locaţiile şi programul de lucru al comisiilor CJRAE constituite în vederea evaluării dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 şi care

Admin ISJBN
|
30/03/2023
|
|

Unitațile de învățământ și circumscripțiile școlare din Municipiul Bistrița pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024.

Admin ISJBN
|
30/03/2023
|
|

Planul de școlarizare propus pentru clasa pregătitoare - an școlar 2023-2024, numărul de clase și locuri disponibile la fiecare unitate de învățământ.