Înscrierea în învăţământul preşcolar

Admin ISJBN
|
06/06/2023
|
|

ORDIN 4319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unit

Admin ISJBN
|
23/07/2021
|
|

Adresa M.E. 31249/22.07.2021 privind restructurarea calendarului de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022.