Ordin nr.4441/2.06.2020-Calendar etapă specială-Bacalaureat

ORDIN  Nr.4441/2020 din 2 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020.

1. La articolul 2, după alineatul (17) se introduc două noi alineate, alineatele (18) şi (19), cu următorul cuprins:
    "(18) Absolvenţii de liceu care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele examenului de bacalaureat naţional - 2020 pot susţine probele examenului în etapa specială, conform calendarului examenului naţional de bacalaureat - 2020.
    (19) Candidaţilor din categoriile enumerate la alin. (18), care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele susţinute în etapa anterioară, desfăşurate în perioada 22 - 25 iunie 2020."
 

Calendar etapă specială BAC si EN 2020

 

Documente atașate Dimensiune fișier
Ordin 4441-2062020_Etapa speciala BAC2020.pdf334.36 KB
  Autor: Admin ISJBN
  Data: 13/06/2020
  Categorie: Bacalaureat
  Vizualizări: