Cadrul normativ privind desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Ordin 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5068/2016 și în corespondență cu caledarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3556/2017 și în concordanță cu caledarul admiterii în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019.

 

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 13/01/2018
  Categorie: Admiterea în învățământul profesional
  Vizualizări: