Admiterea în învățământul profesional

Admin ISJBN
|
11/06/2021
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate elevilor de etnie Rromă / cu CES în învățământul profesional de stat, an școlar 2021-2022

Admin ISJBN
|
11/06/2021
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind admiterea candidaților în învățământul profesional special de stat, an școlar 2021-2022

Admin ISJBN
|
14/05/2021
|
|

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, CLASA a IX-a, AN ȘCOLAR 2021-2022

  • Locuri special alocate pentru candidații/elevii romi

 

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, CLASA a IX-a, AN ȘCOLAR 2021-2022

Locuri distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații/elevii cu CES

 

Admin ISJBN
|
25/01/2021
|
|

ORDIN MEC nr. 5.449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Admin ISJBN
|
06/08/2020
|
|

Locuri rămase libere după etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat.