Admitere la liceu - etapa a doua - 2018

A doua etapă de  admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria  curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18  ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019

La această etapă de admitere pot participa absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare.

Înscrierea candidaţilor pentru doua etapă de admitere se face la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud până la data de 6 septembrie 2018, pe baza fişei de înscriere cu opţiuni eliberată de către școala de proveniență a candidaților.
Fișa de înscriere se completează de mână: în prima secţiune a fișei datele vor fi completeate de către școală apoi semnată de către directorul unității și ștampilată, în a doua secţiune (OPȚIUNI) candidatul completează opțiunile dorite din lista locurilor rămase libere, apoi semnează atât candidatul cât și părintele.
Pe fișa de înscriere se va nota admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat - etapa a doua și va fi înregistrată la secretariatul școlii.

- Fişa de înscriere poate fi descărcată de aici

- Opţiunile se completează din lista locurile rămase libere pentru etapa a II-a de admitere descarcă aici (rezultate în urma înscrierii/neînscrierii elevilor și a rezolvării de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate).

Repartizarea candidaţilor înscriși se va face de către comisia judeţeană de admitere, în data de 7 septembrie 2018.

 

Autor: Admin ISJBN
Data: 18/07/2018
Categorie: Admiterea în învățământul liceal
Vizualizări: