Admiterea în învățământul liceal

Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și în învățământul dual, an școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021 este LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA situat în Bistrița, Str. Zefirului, Nr.1.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ (Cf. Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4317/2020)

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4317/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

 

Admin ISJBN
|
26/02/2020
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ (conform OMECTS nr. 4802/31.08.2010, art. 10)

Admin ISJBN
|
03/02/2020
|
|

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Admin ISJBN
|
22/07/2019
|
|

A doua etapă de  admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria  curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18  ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020

Admin ISJBN
|
12/07/2019
|
|

Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat au fost publicate pe site-ul MEN http://admitere.edu.ro/

Admin ISJBN
|
05/07/2019
|
|

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 este LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA situat în Bistrița, Str. Zefirului, Nr.1.