Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
03/08/2020
|
|

Lista candidaților repartizați în etapa a II-a de admitere la liceu, pe locurile rămase libere, locurile speciale pentru rromi și locurile distinct alocate pentru candidații cu CES.

Admin ISJBN
|
23/07/2020
|
|

Procedura operațională privind etapa a II-a de admitere în învățământul liceal/profesional/dual, an școlar 2020-2021 (atașat)

- Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la liceu (atașat)

Admin ISJBN
|
10/07/2020
|
|

Pe site-ul M.E.C. http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021.

Pe site-ul M.E.C. http://admitere.edu.ro/ a fost publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a.

LISTA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI (ÎN ORDINEA DESCRESCATOARE A MEDIEI DE ADMITERE)

Procedură operațională privind admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Admin ISJBN
|
29/06/2020
|
|

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admitere în alte județe și de către părinții acestora se pot realiza:

a) la sediul unității pe care a absolvit-o candidatul

Admin ISJBN
|
19/06/2020
|
|

Ca urmare a hotărârii C.A. al ISJBN din data de 19.06.2020 publicăm atașat lista actualizată a locurilor speciale pentru candidații rromi la admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021,