Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
29/07/2021
|
|

Lista locurilor rămase libere pentru a doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat, inclusiv a celor destinate candidaților rromi precum și a celor destinate candidaților cu CES.

Admin ISJBN
|
24/07/2021
|
|

Rezultatele repartizării coputerizate în învățământul liceal de stat, a absolvențilot clasei a VIII-a, au fost publicate pe site-ul dedicat: http://admitere.edu.ro/

 

Admin ISJBN
|
20/07/2021
|
|

Lista candidaților repartizați la liceu pe locurile speciale pentru rromi.

Admin ISJBN
|
20/07/2021
|
|

Lista candidatilor repartizati la liceu pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Admin ISJBN
|
15/07/2021
|
|

Ierarhia la nivel judeţean / a municipiului Bucureşti  a absolvenţilor claselor a VIII-a a fost publicată pe site-ul dedicat admiterii în liceu: http://admitere.edu.ro/index.html

 

 

Admin ISJBN
|
05/07/2021
|
|

Conform Procedurii M.E. nr. 29332/27.05.2021, privind modalitatea de admitere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022:

Admin ISJBN
|
14/05/2021
|
|

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

  • ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 este LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA situat în Bistrița, Str. Zefirului, Nr.1.