Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
19/07/2018
|
|

Lista locurilor rămase libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul liceal vocațional:

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

A doua etapă de  admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria  curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18  ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Situaţia locurilor rămase libere în unitățile de învățământ liceal din județul Bistrița-Năsăud , după încheierea primei etape de admitere la liceu (etapa de repartizare computerizată).

 

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Rezultatle repartizării computerizată în învățământul liceal de stat a absolvențolor clasei a VIII-a a fost publicată pe site-ul http://admitere.edu.ro

Admin ISJBN
|
02/07/2018
|
|

CALENDARUL ADMITERII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL SERAL CLASA A IX- A pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 10 septembrie 2018.

Admin ISJBN
|
26/06/2018
|
|

Pe site-ul MEN http://admitere.edu.ro/ a fost publicată ierarhia la nivel judeţean / a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

Atașat găsiți ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a din județul Bistrița-Năsăud.

Admin ISJBN
|
26/06/2018
|
|

Site-ul MEN http://admitere.edu.ro/ dedicat admiterii în liceu, pentru anul școlar 2018-2019, a fost publicat.

Admin ISJBN
|
22/06/2018
|
|

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE  LA ADMITERE pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din ALTE JUDEȚE este organizat la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD, str. 1 Decembrie, Nr.5, camera 23, telefon 0263-213529.

  • Locurile speciale alocate pentru candidaţii romi 
  • Informații utile pentru candidații care optează pentru LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI

Broșura / Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, județul Bistrița-Năsăud.