Precizări nomenclatoare, planuri de învățămănt, programe școlare și activități 2018-2019