Listele naționale cu temele pentru proba practică în vederea calificării profesionale

Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale - învățământ profesional inclusiv dual și învățământ special se găsesc pe site-ul MEC:

 https://www.edu.ro/listele-na%C8%9Bionale-temelor-pentru-proba-practic%C4%83-%C8%99i-fi%C8%99ele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 08/01/2021
  Categorie: Învățământ profesional și tehnic
  Vizualizări: