Învățământ profesional și tehnic

Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunile anului 2019-2020.

Admin ISJBN
|
25/09/2019
|
|

Operatorii economici pot solicita până la data de 22 noiembrie 2019 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
11/09/2019
|
|

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
11/09/2019
|
|

ORDIN Nr 3207/22.02.2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020.

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivel 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019

Admin ISJBN
|
28/02/2019
|
|

Precizările privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic.

Admin ISJBN
|
21/02/2019
|
|

Olimpiadă - aria curriculară Tehnologii şi concurs - IP se desfășoară sâmbătă, 23 februarie 2019 la locațiile stabilite.

Intrarea elevilor se face între orele 9-9.30 pe baza carnetului de elev/carte de identitate.