Învățământ profesional și tehnic

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivel 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019

Admin ISJBN
|
28/02/2019
|
|

Precizările privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic.

Admin ISJBN
|
25/02/2019
|
|

ORDIN nr. 3207/22.02.2019 privind măsurile de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional,liceal-filieră tehnologică și postliceal cu structura anului 2019-2020.

Admin ISJBN
|
21/02/2019
|
|

Olimpiadă - aria curriculară Tehnologii şi concurs - IP se desfășoară sâmbătă, 23 februarie 2019 la locațiile stabilite.

Intrarea elevilor se face între orele 9-9.30 pe baza carnetului de elev/carte de identitate.

Admin ISJBN
|
31/01/2019
|
|

Programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, organizat de Colegiul Național "Ioan Slavici" Satu Mare.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Precizări cu privire la programele pentru olimpiada, aferente disciplinei Educatie tehnologica / Educatie tehnologica si aplicatii practice din învățământul gimnazial în anul școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

ORDIN 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învățământ .....

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

1. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară "Tehnologii" - 2019

2. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea concursurilor  pe meserii pentru învățământul profesional - 2019