Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
19/10/2018
|
|

Lista modulelor CDL - stagii de pregătire practică a unităților de învățământ cu ÎPT, an școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
10/10/2018
|
|

Situația școlarizării în unitățile de învățământ profesional și tehnic de stat și particular, anul școlar 2018-2019, învățământ de zi, seral și frecvență redusă.

Ordin nr.4832/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Precizări privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

Admin ISJBN
|
21/05/2018
|
|

PLANIFICAREA CERCULUI PEDAGOGIC LA TEHNOLOGII – 04.06.2018 de la ora 14

TEMA : DIDACTICI APLICATE PREDARE INTEGRATĂ ȘI CENTRATĂ PE ELEV – EVALUARE LECȚII

Admin ISJBN
|
18/05/2018
|
|

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică (atașat)

Desfășurarea probelor de examen: 29 mai – 31 mai 2018

 

Admin ISJBN
|
23/01/2018
|
|

Precizări M.E.N privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și posliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2017-2018: