Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
17/09/2021
|
|

ORDIN nr. 5.152 din 30 august 2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022.

 

Admin ISJBN
|
09/09/2021
|
|

Precizările  referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ și programele școlare pentru anul școlar 2021-2022.

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr.5459/2020 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
06/05/2021
|
|

ORDIN ME nr. 3647/2021 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filieră tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2021-2022.

Admin ISJBN
|
08/01/2021
|
|

Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale - învățământ profesional inclusiv dual și învățământ special se găsesc pe site-ul MEC:

Admin ISJBN
|
08/10/2020
|
|

ORDIN Nr. 5564/2020 privind măsurile de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal filieră tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
07/10/2020
|
|

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2020-2021