Educație timpurie

Admin ISJBN
|
23/10/2023
|
|

În cadrul proiectului național „ETIC”  ID 128215 - Educație Timpurie Incluzivă  și de Calitate, Campania de conștientizare la nivel național, privind  noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere  către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

Admin ISJBN
|
06/06/2023
|
|

ORDIN 4319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unit

Admin ISJBN
|
17/01/2023
|
|

Mobilitatea personalului didactic de predare din creşele arondate  unităților de învățământ preuniversitar şi din creșele nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare