Arhiva an 2020 luna 05

Admin ISJBN
|
28/05/2020
|
|

Portofoliul profesional pentru EXAMENUL DE DEFINITIVARE se poate susține până la 12.06.2020;

Lucrarea metodico-științifică pentru GRADUL I, se poate susține până la 12.06.2020;

Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și în învățământul dual, an școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4302/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Oferta educațională pentru admiterea în clasa a IX-a,învățământul dual, an școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Oferta educațională pentru admiterea în îvățământul profesional de stat, an școlar 2019-2020 și locurile speciale alocate pentru elevii romi.

 

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021 este LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA situat în Bistrița, Str. Zefirului, Nr.1.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ (Cf. Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4317/2020)

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4326/2020 din 22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020 – 2021

 

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Planificarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare disponibilizate prin restrângere de activitate-Joi 28 mai 2020.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4317/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

 

Admin ISJBN
|
26/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4300/2020 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

Admin ISJBN
|
26/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Admin ISJBN
|
26/05/2020
|
|

ORDIN  Nr.4307/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 438 din 25 mai 2020
 

Admin ISJBN
|
25/05/2020
|
|

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor se va desfășura în perioada 26 mai - 30  iunie 2020 pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate (conform ORDIN nr.

Admin ISJBN
|
23/05/2020
|
|

ORDIN  Nr.4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021 (

Admin ISJBN
|
22/05/2020
|
|

Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 în unitațile de învățământ cu nivel preșcolar din județul Bistrița-Năsăud.

Admin ISJBN
|
22/05/2020
|
|

Orarul stabilit de către unitățile de învățământ pentru perioada de reînscriere 25 mai-5 iunie 2020 și pentru perioada înscrierilor 8 iunie-3 iulie 2020.

Admin ISJBN
|
22/05/2020
|
|

ORDIN Nr. 4261/2020 din 15 mai 2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020

Admin ISJBN
|
21/05/2020
|
|

ORDIN Nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Admin ISJBN
|
21/05/2020
|
|

ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 417 din 19 mai 2020

Admin ISJBN
|
17/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4248/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 - 2020

Admin ISJBN
|
15/05/2020
|
|

ORDIN Nr. 4244/2020 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 (atașat)

Admin ISJBN
|
15/05/2020
|
|

Evaluarea portofoliului se realizează conform art.16 din METODOLOGIA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE

Admin ISJBN
|
13/05/2020
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița - Năsăud.

Admin ISJBN
|
13/05/2020
|

Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr. 4.220/8.05.2020) și al Ministerului Sănătății (nr. 769/8.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ

Admin ISJBN
|
12/05/2020
|
|
  • Adresa MEC nr. 2981/CRED din 07.05.2020 (atașat)
  • Apel selecție Nr. 405/CRED/CJ/BN/12.05.2020 (atașat)
  • Tipizate necesare înscrierii (atașat)

 

Admin ISJBN
|
11/05/2020
|
|

Webinar eTwinning- Platforme și instrumente educaționale online

Admin ISJBN
|
05/05/2020
|
|

Adresa MEC Nr. 791/4.05.2020 privind reînscrierea și înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru pentru anul școlar 2020-2021 (atașat)

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se vor desfășura două etape: