Arhiva an 2019 luna 01

Admin ISJBN
|
31/01/2019
|
|

Programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, organizat de Colegiul Național "Ioan Slavici" Satu Mare.

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița- Năsăud.

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

Regulamentul Specific si programele pentru  Olimpiada de Chimie, valabile incepand din anul scolar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

În data de 5 februarie 2019, ora 11:00 are loc întâlnirea Consiliului Consultativ, la Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” Bistrița. 

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

Listele cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Chimie vor fi transmise în format electronic, inspectorului de specialitate, conform modelului atașat, până la data de 8 februarie 2019

Admin ISJBN
|
29/01/2019
|
|

În vederea pregătirii etapei județene a Concursului național interdisciplinar  de limba şi literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, vă rugăm să trimiteți pe adresa de mail andrea_pintiliescu@yahoo.com, până la data de 10 martie 2019, t

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

CENTRALIZATOR pentru desfășurarea olimpiadelor și concursurilor de Istorie, Geografie și discipline Socio-umane, an școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

Regulamentul Olimpadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică ”TINERII DEZBAT”- ediția 2019.

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

Subiectele pentru examenul de atestat profesional la informatică.

Admin ISJBN
|
25/01/2019
|
|

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
25/01/2019
|
|

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE ISTORIE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019

 

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Precizări cu privire la programele pentru olimpiada, aferente disciplinei Educatie tehnologica / Educatie tehnologica si aplicatii practice din învățământul gimnazial în anul școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Graficul desfășurării colocviului de admitere la GRAD I SERIA 2019-2021.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

ORDIN 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învățământ .....

Anexa 1_Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XI-a ciclul superior al liceului - filieră tehnologică

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

1. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară "Tehnologii" - 2019

2. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea concursurilor  pe meserii pentru învățământul profesional - 2019

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

Certificatele de definitivare, pentru cadrele didactice care au promovat Examenul de Definitivare 2018, se eliberează în zilele de 4 și 5 februarie 2019, între orele 9-16 la ISJBN biroul 30.

Certificatele se eliberează doar personal pe baza cărţii de identitate.

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

 

- regulament olimpiada limba engleză 2019 

- regulament olimpiada limba germană 2019 

- regulament olimpiada limbi romanice 2019

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

Regulamente olimpiade și concursuri școlare (atașat):

REGULAMENT SPECIFIC privind organizare și desfășurare OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (clasele IX-XII)

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

Deoarece există posibilitatea ca ziua de 25.01.2019 sa fie declarată zi libera, etapa județeană de tenis de masa a O.G. si O.N.S.S. se va desfășura în data de 23.01.2019, ora 14, la Sala Olimpica Gheorghe Bozga.

Succes!

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

CERC PEDAGOGIC EDUCATIE FIZICA SI SPORT.

In 22.01.2019 va avea loc Cercul pedagogic al profesorilor de educație și sport cu tema " Incurajarea dezvoltării individuale a elevilor și formarea atitudinii pozitive față de școală prin activităti outdoor.

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii 2019-2020

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|
  1. Informații cu privire la organizarea etapei locale a Olimpiadei Naționale de Matematică 2019 vezi aici
Admin ISJBN
|
16/01/2019
|
|

 

Cercul pedagogic al profesorilor care predau Informatică și TIC va avea loc în data de 21 ianuarie 2019, începând cu ora 14.30 la Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița.   

 

Admin ISJBN
|
15/01/2019
|
|

Concursul de ȘAH pe echipe va avea loc în data de 18.01.2019 la Scoala Gimnaziala Lucian Blaga-parte, ora 12:00 .

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

Etapa judeteana a Olimpiadei interdisciplinare” STIINTELE PAMANTULUI” va avea loc in data de 19 ianuarie 2019, incepand cu ora 10:00, la Liceul Teoretic Sanitar Bistrita. Accesul elevilor in salile de clasa va fi permis pana la ora 9,30.

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

În vederea organizării etapei județene a Olimpiadei „Universul cunoașterii prin lectură” pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), precizăm că tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor trimite pe adresa de mail: homeidomnica_bn@yahoo.ca până la data de 1 ma

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

În urma întâlnirii Consiliului Consultativ al disciplinei, s-a stabilit, conform art. 14 al Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare OMEN nr.

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

În vederea pregătirii etapei județene a Olimpiadei de Lingvistică Solomon Marcus, vă rog să trimiteți pe adresa de m

Admin ISJBN
|
08/01/2019
|
|

 Miercuri, 9 ianuarie 2019, orele 12.00, va avea loc  festivitatea de premiere a concursului LUMINAMATH 2018, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Sunt invitați să participe toți elevii care au obținut premii sau mențiuni la Etapa Scrisă.