Arhiva an 2019 luna 01

Admin ISJBN
|
31/01/2019
|
|

Programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, organizat de Colegiul Național "Ioan Slavici" Satu Mare.

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița- Năsăud.

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

Regulamentul Specific si programele pentru  Olimpiada de Chimie, valabile incepand din anul scolar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

În data de 5 februarie 2019, ora 11:00 are loc întâlnirea Consiliului Consultativ, la Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” Bistrița. 

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

Listele cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Chimie vor fi transmise în format electronic, inspectorului de specialitate, conform modelului atașat, până la data de 8 februarie 2019

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

OLIMPIADELE ȘCOLARE DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, AN ȘCOLAR 2018-2019

(conform Calendarului M.E.N. aprobat prin Ordinul 3016 din 09.01.2019)

Admin ISJBN
|
30/01/2019
|
|

CONCURSURILE ȘCOLARE DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, AN ȘCOLAR 2018-2019

(conform Calendarului M.E.N. aprobat prin Ordinul 3016 din 09.01.2019)

Admin ISJBN
|
29/01/2019
|
|

În vederea pregătirii etapei județene a Concursului național interdisciplinar  de limba şi literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, vă rugăm să trimiteți pe adresa de mail andrea_pintiliescu@yahoo.co

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

CENTRALIZATOR pentru desfășurarea olimpiadelor și concursurilor de Istorie, Geografie și discipline Socio-umane, an școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

Regulamentul Olimpadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică ”TINERII DEZBAT”- ediția 2019.

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

Subiectele pentru examenul de atestat profesional la informatică.

Admin ISJBN
|
28/01/2019
|
|

Agenda directorului pentru săptămâna 28 ianuarie - 1 februarie 2019, an școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
25/01/2019
|
|

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
25/01/2019
|
|

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE ISTORIE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019

 

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Precizări cu privire la programele pentru olimpiada, aferente disciplinei Educatie tehnologica / Educatie tehnologica si aplicatii practice din învățământul gimnazial în anul școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Ordinul Miniterului Educației Naționale nr.3097/23.01.2019 privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar în data de 25 ianuarie 2019.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Planificarea unităților de învățământ pentru corectarea și avizarea Proiectului de încadrare an școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Graficul desfășurării colocviului de admitere la GRAD I SERIA 2019-2021.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

ORDIN 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învățământ .....

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

Camera de Comert si Industrie Bistrița Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud organizează concursul cu tema ”Desenez Europa Pacii”, adresat elevilor din ciclul primar și gimnazial. Regulamentul concursului îl gășiți atașat.

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

1. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară "Tehnologii" - 2019

2. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea concursurilor  pe meserii pentru învățământul profesional - 2019

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

Certificatele de definitivare, pentru cadrele didactice care au promovat Examenul de Definitivare 2018, se eliberează în zilele de 4 și 5 februarie 2019, între orele 9-16 la ISJBN biroul 30.

Certificatele se eliberează doar personal pe baza cărţii de identitate.

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

 

- regulament olimpiada limba engleză 2019 

- regulament olimpiada limba germană 2019 

- regulament olimpiada limbi romanice 2019

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

Regulamente olimpiade și concursuri școlare (atașat):

REGULAMENT SPECIFIC privind organizare și desfășurare OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (clasele IX-XII)

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

Deoarece există posibilitatea ca ziua de 25.01.2019 sa fie declarată zi libera, etapa județeană de tenis de masa a O.G. si O.N.S.S. se va desfășura în data de 23.01.2019, ora 14, la Sala Olimpica Gheorghe Bozga.

Succes!

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

Agenda directorului pentru săptămâna 21-25 ianuarie 2019, an școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

CERC PEDAGOGIC EDUCATIE FIZICA SI SPORT.

In 22.01.2019 va avea loc Cercul pedagogic al profesorilor de educație și sport cu tema " Incurajarea dezvoltării individuale a elevilor și formarea atitudinii pozitive față de școală prin activităti outdoor.

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii 2019-2020

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|
  1. Informații cu privire la organizarea etapei locale a Olimpiadei Naționale de Matematică 2019 vezi aici
Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

DESFĂȘURĂTOR CERC PEDAGOGIC PE DISCIPLINE 21-23 ianuarie 2019

Tematica generală propusă:

Admin ISJBN
|
16/01/2019
|
|

 

Cercul pedagogic al profesorilor care predau Informatică și TIC va avea loc în data de 21 ianuarie 2019, începând cu ora 14.30 la Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița.   

 

Lista actualizată a posturilor la data de 15 ianuarie 2019 și ocupările posturilor din 11 ianuarie 2019.

Admin ISJBN
|
15/01/2019
|
|

Concursul de ȘAH pe echipe va avea loc în data de 18.01.2019 la Scoala Gimnaziala Lucian Blaga-parte, ora 12:00 .

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

Etapa judeteana a Olimpiadei interdisciplinare” STIINTELE PAMANTULUI” va avea loc in data de 19 ianuarie 2019, incepand cu ora 10:00, la Liceul Teoretic Sanitar Bistrita. Accesul elevilor in salile de clasa va fi permis pana la ora 9,30.

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

În vederea organizării etapei județene a Olimpiadei „Universul cunoașterii prin lectură” pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), precizăm că tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor trimite pe adresa de mail:

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

În urma întâlnirii Consiliului Consultativ al disciplinei, s-a stabilit, conform art. 14 al Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare OMEN nr.

Admin ISJBN
|
14/01/2019
|
|

În vederea pregătirii etapei județene a Olimpiadei de Lingvistică

Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2019-2020  - detalierea acordării punctajului pe activități, conform anexei nr.2 la Metodologie.

Admin ISJBN
|
11/01/2019
|
|

Agenda directorului pentru săptămâna14-18 ianuarie 2019, an școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
10/01/2019
|
|

OMEN 5728 din 20 decembrie 2018 (publicat in MO nr.20 din 9 ianuarie 2019),  pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului inter

Lista actualizată a posturilor la data de 10 ianuarie 2019 și ocupările posturilor anterioare.

Admin ISJBN
|
08/01/2019
|
|

 Miercuri, 9 ianuarie 2019, orele 12.00, va avea loc  festivitatea de premiere a concursului LUMINAMATH 2018, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Sunt invitați să participe toți elevii care au obținut premii sau mențiuni la Etapa Scrisă.