Arhiva an 2018 luna 12

Admin ISJBN
|
19/12/2018
|
|

1. Programe olimpiade pentru învățământul liceal - discipline tehnologice, 2019

2. Programe concursuri pe meserii pentru învățământul profesional, 2019

Admin ISJBN
|
19/12/2018
|
|

1. Rezultatul final la concursul pentru ocupare posturilor de consilier IA, la compartimentul financiar-contabil.

2. Rezultatul final la concursul pentru ocupare postului de consilier IA, salarizare normare.

Admin ISJBN
|
19/12/2018
|

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL 

Admin ISJBN
|
18/12/2018
|
|

1. Rezultatele obținute la proba de interviu a concursului pentru ocupare posturilor de consilier IA, la compartimentul financiar-contabil.

2. Rezultatele obținute la proba de interviu a concursului pentru ocupare postului de consilier IA, salarizare normare.

Admin ISJBN
|
18/12/2018
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița- Năsăud.

Admin ISJBN
|
17/12/2018
|
|

Lansarea de carte: marți 18 decembrie 2018, ora 16.00, în sala mare de consiliu a Palatului administrativ al județului Bistrița-Năsăud : “Bistrița-Năsăud. Generația Marii Uniri” volumul II și dezbaterea cu tema “Rolul elitelor în societate”

 

Admin ISJBN
|
14/12/2018
|
|

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET.

Mai multe detalii găsiți aici

Admin ISJBN
|
14/12/2018
|
|

1. Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocupare posturilor de consilier IA, la compartimentul financiar-contabil.

2. Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocupare postului de consilier IA, salarizare normare.

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA concursului la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Capitolul XIII-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadădeterminată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar (Capitolul X-extras din Metodologie)

2. Calendar detașare (extras din CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020)

3. Cerere de detașare la cerere prin concurs specific

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. ORGANIZAREA și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Capitolul IX -extras din Metodologie)

2. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1.Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-202, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puți definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea, 2019, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
11/12/2018
|
|

1. Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular (Capitolul VI - extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
11/12/2018
|
|

1. ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA  etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlarI (Capitolul III - extrast din metodolgie)

Admin ISJBN
|
07/12/2018
|
|

Etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare ”ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”  va avea loc în data de 19 ianuarie, 2019 (nu se mai desfășoară în data de 15 decembrie 2018 așa cum a fost anunțat inițial).

Listele cu elevii participanți  vor fi transmise în format electronic (model atașat) către inspectorul de specialitate.

Admin ISJBN
|
07/12/2018
|
|
  • Lista cuprinzând rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat în perioada 20.11-18.12.2018 pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de consilier IA în cadrul compartimentului financiar-contabil (
Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII „MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE - TERRA”, an școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

Formularele de candidatură pentru ERASMUS +, valabile pentru anul 2019 , pot fi accesate de la urmatoarea adresă: