Arhiva an 2018 luna 01

Admin ISJBN
|
29/01/2018
|
|

Agenda directorului pentru săptămâna 29 ianuarie -2 februarie 2018, an școlar 2017-2018:

Admin ISJBN
|
24/01/2018
|
|

OMEN nr. 4796/2017 privind graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018

Admin ISJBN
|
24/01/2018
|
|

Cadru normativ:

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Admin ISJBN
|
22/01/2018
|
|

Agenda directorului pentru săptămâna 22-26 ianuarie 2018, an școlar 2017-2018:

Admin ISJBN
|
15/01/2018
|
|

Agenda directorului pentru săptămâna 15-19 ianuarie 2018, an școlar 2017-2018:

Admin ISJBN
|
11/01/2018
|
|

Comunicat ARACIP Nr. 3069/6.10.2017 referitor la modalitatea de inaintare a solicitării de evaluare excternă.

Admin ISJBN
|
10/01/2018
|
|

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

Admin ISJBN
|
09/01/2018
|
|

"Dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile" - ID Proiect: PEH095


  • 23-11-2016 Anunț achiziție publică pentru servicii de livrare hrana, cod CPV 55524000-9
Admin ISJBN
|
08/01/2018
|
|

"O şansă pentru viitor - Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional" - ID Proiect PET056


Pagina web a proiectului este: http://osansapentruviito

Admin ISJBN
|
06/01/2018
|
|
Admin ISJBN
|
04/01/2018
|

Test imagine integrata in articol