Ministerul Educatiei Nationale

Conferinţă de presă susţinută de ministrul Educaţiei Naționale, Ecaterina Andronescu (marți, 19 februarie, ora 10:00, sediul MEN)

2 zile 14 ore ago
18 Feb 2019

Ministrul Educaţiei Naționale, Ecaterina Andronescu, va susţine marți, 19 februarie, ora 10:00,  o conferinţă de presă în cadrul căreia va fi prezentat bugetul alocat învățământului în anul 2019. 

De asemenea, vor fi abordate și alte subiecte aflate pe agenda Ministerului Educației Naționale (MEN) în această perioadă: proiectul privind structura anului școlar 2019-2020, organizarea simulărilor examenelor naționale din anul școlar în curs și organizarea/desfășurarea înscrierii în învățământul primar. 

Evenimentul va avea loc la sediul MEN (Str. General Berthelot 28-30, Sector 1, Etaj 1, Sala de Consiliu).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la integrarea copiilor cu nevoi speciale în sistemul învățământului public de masă

3 zile 11 ore ago
17 Feb 2019

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, cu privire la copiii cu dificultăți de învățare, MEN face următoarele precizări, menite să sublinieze, cu claritate, poziția ministrului educației naționale:

 • În baza Legii nr. 221/2010, precum și a Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" - 2016-2020, România s-a angajat să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu nevoi speciale să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile și aspirațiile acesteia să fie respectate și sprijinite.

 • În domeniul educației, cadrul strategic este completat cu strategiile sectoriale care prevăd, de asemenea, măsuri care să conducă la creșterea accesului la o educație de calitate pentru toți copiii, prin adaptări curriculare în concordanță cu nevoile acestora, precum și prin acordarea de sprijin educațional și material.

 • Ministerul Educației Naționale urmărește integrarea copiilor cu dificultăți de învățare în unitățile de învățământ de masă și dezvoltarea serviciilor de sprijin educațional prin creșterea numărului profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari - cu suportul cărora se realizează terapiile necesare, precum și prin formarea cadrelor didactice care predau în clasele unde sunt integrați individual copii cu nevoi speciale.

 • Declarațiile ministrului educației naționale, pe tema mai sus-menționată, au făcut referire întocmai la această necesitate, de a aloca suplimentar profesori de sprijin copiilor cu dificultăți de învățare.

 • Precizăm că nu se intenționează organizarea unor clase separate, numai cu elevi cu cerințe educaționale speciale.

 • De altfel, în perioada 2001 - 2003, pe durata mandatului ministrului Ecaterina Andronescu, aproximativ 30.000 de elevi cu nevoi speciale au fost integrați în unitățile de învățământ de masă, prin transferul de la unitățile de învățământ special.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Precizări Ministerul Educației Naționale (13 februarie)

1 săptămână ago
13 Feb 2019

Referitor la recentele discuții privind o serie de proiecte de acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale, precizăm următoarele:

Versiunea de proiect de ordin privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământ primar avea rolul de a genera o dezbatere pe acest subiect în cadrul Comisiei de Dialog Social, conform reglementărilor legislative în vigoare. Având în vedere faptul că proiectul conținea o serie de aspecte insuficient fundamentate, acesta a fost retras și va fi reanalizat de specialiștii în domeniu.

În momentul în care se va contura o nouă versiune, Ministerul Educației Naționale va iniția o dezbatere într-un context mai amplu, scopul fiind acela de a găsi soluții adecvate provocărilor pe care le impune implementarea noului curriculum.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

30.969,26 milioane de lei: bugetul Ministerului Educației pe anul 2019 - o creștere de 47,40% față de anul 2018

1 săptămână 1 zi ago
12 Feb 2019

Bugetul Ministerului Educației Naționale a fost avizat favorabil de Comisiile parlamentare de buget-finanțe, reunite astăzi, 12 februarie 2019. De asemenea, proiectul de buget a fost avizat favorabil și de comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport din Parlamentul României, reunite în data de 11 februarie 2019.

În urma dezbaterilor din comisiile parlamentare de buget-finanțe, în proiectul de buget al MEN s-au produs următoarele modificări:

 • La capitolul 65 Învățământ, Titlul 71 Cheltuieli de capital a fost aprobat un amendament care suplimentează acest titlu cu 140 milioane lei, în vederea dezvoltării infrastructurii școlare și universitare

 • Totodată, titlul 51.01 Finanțarea de bază a învățământului superior se suplimentează cu suma de 100 milioane lei, prin transfer de la titlul 57 Asistență socială.

Prin bugetul alocat învățământului, pentru anul 2019, au fost prevăzute credite bugetare în cuantum de 39.394,2 milioane lei, față de 29.310,80 milioane lei în anul 2018. Astfel, Ministerului Educației Naționale i-au fost acordate următoarele fonduri, conform proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2019:

 • Buget de stat: 30.969,26 milioane lei în anul 2019 față de 21.011,31 milioane lei în anul 2018, rezultând o creștere de 47,40%;

 • Salarii: 20.610,35 milioane lei în anul 2019 față de 15.735,20 în anul 2018, rezultând o creștere de 30,98%. În salarii sunt cuprinse creșterile salariale, indemnizațiile de hrană, voucher-ele de vacanță, precum și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești;

 • Bunuri și servicii: 75,15 milioane lei în anul 2019, cu o creștere de 7,62%;

 • Transferuri între unități ale administrației publice: bugetul alocat în anul 2019 este de 5.310,11 milioane lei, cu o creștere de 41,49%. Acest capitol cuprinde finanțarea universităților. Au fost incluse creșterile salariale, indemnizațiile de hrană, voucher-ele de vacanță, precum și punerea în executare a hotărârilor judecătorești, în conformitate cu acordul încheiat cu sindicatele;

În bugetul alocat educației sunt prevăzute 65 milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor din 1.489 de școli care funcționează cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și canalizare;

 • Asistență socială: 790 milioane lei în anul 2019, cu o creștere de 302,12%. Majorarea se datorează introducerii Programului de susținere a Educației Merg la școală” pentru elevii din învățământul primar, gimnazial profesional și liceal de stat. Sumele sunt alocate pentru rechizite școlare, manuale școlare, Programul Euro 200, transport elevi, transport studenți, concursuri, cluburi sportive și palatele copiilor, titularizare, tipizate;

 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar european 2014 – 2020: bugetul alocat în anul 2019 este de 2.289,37 milioane lei.

 • Prin introducerea Proiectului Național România digitală s-a majorat titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 cu suma de 2.000 milioane lei. Această sumă este destinată schimbării sistemului de predare a lecțiilor prin achiziționarea de table inteligente și de tablete.

 • La capitolul alte cheltuieli: bugetul alocat în anul 2019 este de 1.600 milioane lei față de 1.043,46 milioane lei în anul 2018. Din această sumă sunt acoperite următoarele cheltuieli:

 • Burse elevi, studenți;

 • Despăgubiri civile/Dobânzi;

 • Indemnizații de merit;

 • Sume aferente persoanelor cu dizabilități.

 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă: bugetul alocat în anul 2019 este de 102.28 milioane lei, cu o creștere de aproximativ 8,95%. Programului ROSE, finanțat din acest capitol bugetar, îi este alocată suma de 63,3 milioane lei. Proiectul ROSE este destinat dotării liceelor tehnologice și susținerii elevilor și studenților, aflați în risc de abandon școlar. De asemenea, se adaugă 37 milioane lei pentru programul Proiectul Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.). Din programul P.R.E.T. sumele sunt alocate pentru construirea a 380 de grădinițe.

 • Cheltuieli de capital: 190 milioane lei.

Acestora li se adaugă cheltuielile din veniturile proprii ale instituțiilor și unităților din subordinea/coordonarea MEN, în sumă de 2.201,94 milioane lei.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013, MDRAP este autoritatea desemnată să coordoneze Programul Național de Dezvoltare Locală (I, II):

 • în PNDL I sunt cuprinse fonduri pentru 1.141 școli;

 • în PNDL II sunt prevăzute sume pentru 2.113 unități de învățământ;

 • prin POR sunt cuprinse fonduri pentru 1.576 școli;

 • prin AFIR sunt prevăzute fonduri pentru 265 unități de învățământ.

Astfel, prin cele patru programe sus-menționate sunt prevăzute fonduri pentru realizarea lucrărilor de extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 5.095 unități de învățământ preuniversitar de stat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Creșterea bugetului alocat educației în anul 2019 cu 46,73% față de 2018

1 săptămână 1 zi ago
11 Feb 2019

Prin bugetul alocat învățământului, pentru anul 2019, au fost prevăzute credite bugetare în cuantum de 39.254,2 milioane lei, față de 29.310,80 milioane lei în anul 2018. Astfel, Ministerului Educației Naționale i-au fost acordate următoarele fonduri, conform proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2019:

 • Buget de stat30.829,26 milioane lei în anul 2019 față de 21.011,31 milioane lei în anul 2018, rezultând o creștere de 46,73%;
 • Salarii: 20.610,35 milioane lei în anul 2019 față de 15.735,20 în anul 2018, rezultând o creștere de 30,98%. În salarii sunt cuprinse creșterile salariale, indemnizațiile de hrană, voucher-ele de vacanță, precum și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești;
 • Bunuri și servicii: 75,15 milioane lei în anul 2019, cu o creștere de 7,62%;
 • Transferuri între unități ale administrației publice: bugetul alocat în anul 2019 este de 5.210,11 milioane lei, cu o creștere de 38,82%. Au fost cuprinsecreșterile salariale, indemnizațiile de hrană, voucher-ele de vacanță, precum și aplicarea hotărârilor judecătorești - în conformitate cu Legea nr. 85/2016;
 • În bugetul alocat educației sunt prevăzute 65 milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor din 1.489 de școli care funcționează cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și canalizare;
 • Asistența socială: 890 milioane lei în anul 2019, cu o creștere de 353,02%. Majorarea se datorează introducerii Programului de susținere a Educației „Merg la școală pentru elevii din învățământul primar, gimnazial profesional și liceal de stat”, în cuantum de 700 milioane lei. Sumele sunt alocate pentru rechizite școlare, manuale școlare ,Programul Euro 200, transport elevi, transport studenți, concursuri, cluburi sportive și palatele copiilor, titularizare, tipizate;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020: bugetul alocat în anul 2019 este de 2.289,37 milioane lei:
  • Prin introducerea Proiectului Național România modernă, România digitală s-a majorat titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 cu 2.000 milioane lei. Această sumă este destinată schimbării sistemului de predare a lecțiilor prin achiziționarea de table inteligente și de tablete.
 • La capitolul alte cheltuieli: bugetul alocat în anul 2019 este de 1.600 milioane lei față de 1.043,46 milioane lei în anul 2018. Din această sumă sunt acoperite următoarele cheltuieli:
  • Burse elevi, studenți;
  • Despăgubiri civile/Dobânzi;
  • Indemnizații de merit;
  • Sume aferente persoanelor cu dizabilități.
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă: bugetul alocat în anul 2019 este de 102.28 milioane lei, cu o creștere de aproximativ 8,95% (Programului ROSE îi este alocată suma de 63,3 milioane lei), la care se adaugă 37 milioane lei pentru programul Proiectul Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.). Din programul P.R.E.T. sumele sunt alocate pentru construirea a 380 de grădinițe.

Acestora li se adaugă cheltuielile din veniturile proprii ale instituțiilor și unităților din subordinea/coordonarea MEN, în sumă de 2.201,94 milioane lei.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013, MDRAP este autoritatea desemnată să coordoneze Programul Național de Dezvoltare Locală (I, II):

 • în PNDL I sunt cuprinse fonduri pentru 1.141 școli;
 • în PNDL II sunt prevăzute sume pentru 2.113 unități de învățământ;
 • prin POR sunt cuprinse fonduri pentru 1.576 școli;
 • prin AFIR sunt prevăzute fonduri pentru 265 unități de învățământ.

Astfel, prin cele 4 programe sus-menționate sunt prevăzute fonduri pentru realizarea lucrărilor de extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 5.095 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

A fost lansat apelul de înscriere în Competiția Națională pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2019

1 săptămână 6 zile ago
07 Feb 2019

 

Ministerul Educaţiei Naționale a lansat apelul național pentru înscrierea unităților de învățământ preuniversitar la cea de a XVI-a ediție a competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană” în anul școlar 2018-2019.

Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar angrenate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Pentru ediția 2019 își pot depune candidatura unitățile de învățământ preuniversitar implicate, în perioada septembrie 2016 - iulie 2019, în activități sau proiecte prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale altor instituții europene: Erasmus+ (2014-2020), e-Twinning, Europa-casa noastră (Lider European și EuroQuiz), Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc.

De asemenea, se pot înscrie școli care derulează activități sau proiecte finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener, dar și proiecte/programe în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european etc.

Termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor pe adresa poștală a Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin este 22 martie 2019 (data poştei), cu menţiunea „Pentru Competiţia Națională Şcoală Europeană, ediția 2019”.

Dosarul de candidatură va conţine formularul-tip de candidatură și avizul inspectoratului școlar județean/ISMB de participare la Competiția Națională „Școală Europeană”, disponibile pe www.edu.ro, un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituţională şi Planurilor manageriale anuale 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019. 

Ulterior, dosarele vor fi preluate de Comisia Națională în vederea evaluării, etapă programată în perioada 1-6 aprilie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor, Ministerul Educației Naționale va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare vor fi publicate pe www.edu.ro, după data de 10 mai 2019. Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări. 

Odată obținut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.

Competiția națională „Școală Europeană” este una dintre inițiativele Ministerului Educației Naționale recunoscută de instituțiile europene ca un exemplu de bună practică, prin care instituțiile guvernamentale naționale sprijină instituțiile europene pentru punerea în practică și dezvoltarea politicilor europene din domeniu.

Prin acest demers, lansat în 2004, Ministerul Educației Naționale a încurajat și a motivat participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020) și a contribuit la dezvoltarea mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate pentru construirea Spațiului European al Educației.

La cele 15 ediții ale competiției naționale „Școală Europeană” (2004-2018) au participat 2.023 de unități de învățământ din toate județele țării, iar 775 dintre acestea au fost premiate.

În contextul preluării de către România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, România și-a reafirmat angajamentele de a promova interesele comune ale României și Uniunii Europene, țara noastră fiind ferm ancorată în valorile europene, prin istoria, cultura și proiecția aspirațiilor sale, așa cum subliniază și motto-ul sub care se derulează Președinția României, „Coeziunea, o valoare comună europeană”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Ecaterina Andronescu a deschis lucrările Forumului privind viitorul învățării/Forum on the Future of Learning (Bruxelles, 24 ianuarie)

3 săptămâni 6 zile ago
24 Ian 2019

„Președinția română a Consiliului Uniunii Europene va acorda o atenție deosebită promovării incluziunii, excelenței și mobilității. Mai mult, așa cum ne-am propus în programul Trio-ului, Președințiile vor sprijini dezbaterile și deciziile care vizează adoptarea și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare în domeniul educației, tineretului, culturii și sportului, cum ar fi Cadrul strategic educație și formare profesională post-2020 sau noua strategie a UE pentru tineret”, a declarat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, în deschiderea Forumului privind viitorul învățării/Forum on the Future of Learningla invitația comisarului european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics.

Ministrul Ecaterina Andronescu a afirmat că pe durata mandatului Președinției române, țara noastră și-a propus să finalizeze recomandarea Consiliului privind sistemele de educație și îngrijire de înaltă calitate a copilului.

„Suntem cu toții de acord, și cercetările o confirmă, că primii ani din viața copilului sunt esențiali pentru formarea și dezvoltarea capacității de învățare, pentru întreg parcursul vieții. Învățarea este un proces incremental. Crearea unei baze solide în primii ani de viață este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea competențelor de nivel superior și pentru succesul educațional și este, în egală măsură, definitorie pentru sănătatea și bunăstarea copiilor”, a mai adăugat demnitarul român.

Cu acest prilej, ministrul Educației Naționale a subliniat rolul esențial al profesorilor în consolidarea unui sistem educațional performant. Astfel, cadrele didactice trebuie să se afle în centrul inițiativelor care vizează reformele în educație, fiind necesară concentrarea eforturilor asupra calității formării inițiale și continue a profesorilor, precum și asupra statutului și atractivității acestei profesii.

Ministrul Ecaterina Andronescu a adresat mulțumiri Comisiei Europene pentru inițiativa de a constitui Grupul european de experți în educație și formare, rezultatele activității acestui grup urmând să contribuie în mod substanțial la elaborarea noului cadru de cooperare UE în domeniul educației și formării. Dezbaterea privind concluziile activității grupului de experți va fi continuată la reuniunea la nivel înalt, care se va desfășura la finalul lunii februarie, la București. 

Forumul privind viitorul învățării/Forum on the Future of Learning este o platformă de discuții cu privire la provocările cu care se confruntă Europa și impactul acestora asupra sistemelor de educație și formare. Principalele tematici de reflecție la ediția din acest an au vizat schimbările demografice, incluziunea și cetățenia, evoluțiile tehnologice și viitorul muncii, digitalizarea, aspectele climatice, precum și investițiile, reformele și guvernanța în educație.

La eveniment au participat actori din sectorul educației și decidenți politici, dezbaterile având la bază constatările Grupului independent de experți în domeniul educației și formării, constituit de Comisia Europeană în 2018.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Precizări MEN - 22 ianuarie

3 săptămâni 6 zile ago
22 Ian 2019

Referitor la recentele discuții din spațiul public pe tema învățământului primar,  vă transmitem o serie de precizări:

În contextul identificării unor soluții care să conducă la creșterea nivelului de achiziții cognitive dobândite la finalul claselor de debut din învățământul primar, MEN și grupuri de experți în educație și-au propus să analizeze toate cauzele posibile ale decalajelor de cunoștințe acumulate, inclusiv cercetarea efectelor psihologice pe care le presupune repetarea unei clase.

Cu toate acestea, unghiul de analiză nu implică adoptarea unor decizii, ci constituirea unui set complex de măsuri, precum crearea unui mecanism de identificare timpurie a riscului de eșec școlar, dezvoltarea de programe remediale specifice sau inițierea de programe de formare în domeniul abordării diferențiate la clasă.

În concluzie, subiectul sus-menționat reprezintă o temă de dezbatere într-un context mult mai larg, scopul fiind acela de a dezbate pro și contra, din perspectiva măsurilor care pot reduce fenomenul decalajului de achiziții cognitive.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Vineri, 25 ianuarie, preșcolarii și elevii nu vor frecventa cursurile școlare

4 săptămâni ago
23 Ian 2019

Vineri, 25 ianuarie 2019, elevii și preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară vor fi liberi, conform unui ordin emis de Ministerul Educației Naționale, ca urmare a recomandărilor Ministerului Sănătății.

Astfel, conform datelor raportate de Institutul Național de Sănătate Publică, în săptămâna precedentă a fost înregistrată a doua săptămână epidemică din acest sezon gripal, cu o activitate gripală cu un trend crescător.

Decizia de ultimă oră a MEN a fost luată ca o măsură care poate determina limitarea extinderii circulației virusului gripal în rândul preșcolarilor și elevilor. Având în vedere că data de 24 Ianuarie este declarată oficial zi liberă, copiii vor fi mai puțin expuși, timp de patru zile, riscului crescut de îmbolnăvire din cadrul colectivităților.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Prioritățile României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale, prezentate de ministrul Ecaterina Andronescu

4 săptămâni 1 zi ago
22 Ian 2019

Ministrul Ecaterina Andronescu a prezentat marți, 22 ianuarie 2019, în cadrul audierii miniștrilor educației, culturii, tineretului și sportului în Comisia CULT (Cultură și Educație) a Parlamentului European, prioritățile în domeniul educației și formării profesionale pe durata celor șase luni ale mandatului României la Președinția Consiliului Uniunii Europene.

În acest context, ministrul Educației Naționale a reafirmat angajamentul României de a promova interesele comune ale României și Uniunii Europene, țara noastră fiind ferm ancorată în valorile europene, prin istoria, cultura și proiecția aspirațiilor sale, așa cum subliniază și motto-ul sub care se derulează Președinția României, „Coeziunea o valoare europeană comună”.

În ceea ce privește prioritățile Președinției României în domeniul educației, motto-ul ales, „Educația care conectează, evidențiază cele trei dimensiuni majore urmărite: mobilitatea, incluziunea și excelența, acestea fiind identificate în Programul Trio-ului Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Pe această bază, ne propunem ca pe durata mandatului nostru să adoptăm Recomandările Consiliului UE privind Sistemele de înaltă calitate pentru educația și îngrijirea timpurie a copilului, respectiv Abordarea comprehensivă a predării și învățării limbilor străine. Cele două recomandări reprezintă, de altfel, instrumente în vederea constituirii Spațiului european al educației până în anul 2025”, a afirmat ministrul Ecaterina Andronescu.

Noul program Erasmus+ este un dosar de maximă importanță pentru mandatul României la Președinția Consiliului UE, având rolul unui instrument convergent cu obiectivele asumate pentru construirea Spațiului European al Educației (mobilitatea internațională și schimbul intercultural).

Excelența în educație și formare profesională constituie un element-cheie al Spațiului European al Educației, iar Președinția română la Consiliul UE va sprijini continuarea eforturilor pentru dezvoltarea rețelelor de universități europene, precum și a centrelor de excelență în învățământul profesional și tehnic.

Informatii suplimentare:

O temă importantă a Președinției României în domeniul educației este cooperarea între Europa și Asia, dublată de internaționalizarea învățământului. În acest scop, în luna mai 2019, va fi organizată la București reuniunea miniștrilor educației implicați în procesul de cooperare ASEM, aceasta fiind precedată de reuniunile rectorilor și studenților din cele două regiuni. În cursul acestor reuniuni, principalele teme abordate vor fi mobilitatea și contribuția universităților la dezvoltarea durabilă.

Conform procedurilor în vigoare, Președinția la Consiliul UE discută prioritățile sectoriale de pe durata celor șase luni de mandat, în comisiile de specialitate ale Parlamentului European. Miniștrii de resort susțin o prezentare a principalelor obiective urmărite și dialoghează cu eurodeputații, răspunzând întrebărilor și comentariilor acestora.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației Naționale a aprobat Calendarul competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale (anul școlar 2018 - 2019)

4 săptămâni 1 zi ago
22 Ian 2019

Ministerul Educației Naționale a aprobat, prin ordin, Calendarul competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale pentru anul școlar 2018 - 2019.

Calendarul include următoarele categorii de competiții școlare:

 • olimpiade și concursuri școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate, cu participarea elevilor români, respectiv activități de selecție și pregătire a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale din 2019;
 • olimpiade naționale școlare;
 • concursuri naționale școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale;
 • concursuri naționale școlare fără finanțarea Ministerului Educației Naționale;
 • activități educative naționale finanțate de Ministerul Educației Naționale;
 • activități educative naționale, respectiv activități educative regionale și interjudețene fără finanțarea Ministerului Educației Naționale.

În calendarul olimpiadelor naționale școlare (58), o noutate o reprezintă apariția Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, ale cărei probe se vor desfășura cu subiecte construite pe o abordare transcurriculară.

Din totalul celor 63 de concursuri școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale, opt se vor desfășura în premieră, atât în cadrul unor discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, cât și în domeniul învățământului profesional și tehnic/transdisciplinar.

În categoria concursurilor naționale școlare, fără finanțarea Ministerului Educației Naționale, sunt incluse 139 de competiții, în timp ce calendarul activităților educative naționale (finanțate și nefinanțate de MEN) cuprinde 314 proiecte, selectate în urma unui proces riguros de evaluare.

Activitățile educative se desfășoară în afara orelor de curs și oferă elemente de noutate în raport cu disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Acestea pot avea ca bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe. Proiectele cuprinse în calendarele competiționale ale MEN sunt o formă de evaluare a competențelor dobândite de elevi în cadrul activităților de timp non-formal organizate în școală și în afara ei.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind unitățile de învățământ preuniversitar în care cursurile vor fi suspendate în data de 18 ianuarie 2019

1 lună ago
17 Ian 2019

Urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile și în conformitate cu deciziile luate de comitetele pentru situații de urgență, cursurile școlare din 59 de unități de învățământ preuniversitar din județele Maramureș (56), Cluj (2) și Harghita (1) vor fi suspendate integral vineri,18 ianuarie 2019.

Orele de curs vor fi recuperate, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de învățământ, cu aprobarea inspectoratelor școlare județene

Informațiile au fost comunicate/actualizate de inspectoratele școlare județene, în cursul zilei de 17 ianuarie, și pot face obiectul unor update-uri, în funcție de evoluția situațiilor la nivel local.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind unitățile de învățământ în care nu se vor desfășura cursuri în zilele de 17 și 18 ianuarie 2019

1 lună ago
16 Ian 2019

Urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare din 49 de unități de învățământ preuniversitar din județele Cluj (2) și Maramureș (47) vor fi suspendate integral în zilele de 17 și 18 ianuarie 2019.

Informațiile au fost comunicate de inspectoratele școlare județene, în cursul zilei de 16 ianuarie (ora 18:00) și pot face obiectul unor actualizări, în funcție de evoluția situațiilor la nivel local.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnire între ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și viceprim-ministrul și ministrul educației, științei și sportului din Slovenia, Jernej Pikalo

1 lună ago
15 Ian 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut luni, 14 ianuarie, o întrevedere cu viceprim-ministrul și ministrul educației, științei și sportului din Slovenia, Jernej Pikalo.

Discuțiile au vizat prioritățile României în domeniul educației și formării profesionale pe durata exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Accentul a fost pus pe programul Erasmus+, respectiv pe obținerea consensului miniștrilor educației cu privire la Recomandarea Consiliului - O abordare comprehensivă a predării și învățării limbilor străine și Recomandarea Consiliului pe tema sistemului de înaltă calitate privind educația și îngrijirea timpurie a copilului.

 

Demnitarul sloven Jernej Pikalo și-a exprimat susținerea privind cele două Recomandări ale Consiliului, dar și disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea viitorului Program Erasmus+, generator de beneficii în domeniul mobilității academice.

De asemenea, cei doi interlocutori au apreciat buna colaborare bilaterală în domeniul educației și au reiterat interesul celor două țări privind consolidarea parteneriatelor din cercetare și învățământul superior.

În acest context, ministrul Ecaterina Andronescu i-a lansat invitația interlocutorului său de a participa la reuniunea miniștrilor educației implicați în procesul de cooperare ASEM, eveniment care va avea loc în București, în perioada 15 - 16 mai 2019.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale

1 lună 1 săptămână ago
11 Ian 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a participat, alături de ceilalți membri ai Executivului, la programul organizat cu ocazia vizitei în România a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și a Colegiului Comisarilor, care s-a desfășurat în perioada 10 - 11 ianuarie 2019, la București, pentru a marca începerea oficială a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Cu acest prilej, ministrul Ecaterina Andronescu a menționat, în cadrul Clusterului - Piață internă - creștere, competitivitate, inovare și digital, prioritățile în domeniul educației și formării profesionale pe durata celor șase luni ale mandatului României la Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Acestea vizează trei dimensiuni majore: mobilitatea, incluziunea, excelența.

Astfel, în mandatul său, România va face demersuri pentru obținerea acordului privind Recomandarea Consiliului pe tema sistemului de înaltă calitate privind educația și îngrijirea timpurie a copilului. Serviciile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari contribuie la consolidarea incluziunii și coeziunii, precum și la întărirea dimensiunii europene, inclusiv prin integrarea familiilor și a copiilor din țări terțe.

Altă prioritate o reprezintă realizarea consensului miniștrilor educației privind Recomandarea Consiliului - O abordare comprehensivă a predării și învățării limbilor străine. Procesul de învățare a limbilor străine are impact asupra creșterii mobilității elevilor și studenților, favorizează crearea unui mediu cultural incluziv și poate fi stimulat prin utilizarea instrumentelor digitale.

Programul Erasmus+ este un dosar de maximă importanță pentru mandatul României la Președinția Consiliului UE. Considerăm că suntem pregătiți să inițiem dialogul interinstituțional (trialogul) cu Parlamentul European și Comisia Europeană, pentru a înregistra progrese care să contribuie la adoptarea Regulamentului viitorului program Erasmus+, în vederea edificării Spațiului european al educației.

Excelența în educație și formare profesională constituie un element-cheie pentru continuarea demersurilor privind dezvoltarea rețelelor de universități europene, precum și a centrelor de excelență în învățământul profesional și tehnic.

De asemenea, vor fi promovate cooperarea între Europa și Asia și internaționalizarea învățământului prin organizarea, la București, a reuniunii miniștrilor educației implicați în procesul de cooperare ASEM (București, 15-16 mai), a Conferinței Rectorilor și Forumului Studenților ASEF (11-14 mai) și a reuniunii înalților funcționari ASEM (14 mai). Principalele teme abordate vor fi mobilitatea și contribuția universităților la dezvoltarea durabilă.

Prioritățile MEN în domeniul educației și formării profesionale au la bază rezultatele Summitului social de la Göteborg din noiembrie 2017, Concluziile Consiliului European din decembrie 2017, inițiativele Comisiei Europene, precum și rezultatele Trio-ului Președinției Consiliului Uniunii Europene, Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017-31 decembrie 2018). Menționăm că aceste priorități fac parte integrantă din programul pe 18 luni al Consiliului, pregătit de președințiile română, finlandeză și croată.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Ecaterina Andronescu s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Federale Germania la București, ES dl. Cord Meier-Klodt

2 luni ago
19 Dec 2018

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut miercuri, 19 decembrie, o întrevedere cu Excelența Sa dl. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la București.

Una dintre temele de discuție ale celor doi oficiali a fost dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, în special a învățământului dual.

Ministrul Ecaterina Andronescu a informat partea germană despre cele mai recente acțiuni întreprinse de Ministerul Educației Naționale pentru atragerea elevilor spre învățământul profesional și tehnic, respectiv învățământul dual. Printre acestea se numără demersurile de lansare a unui apel de proiecte finanțate din fonduri europene, având ca scop corelarea învățământului profesional și tehnic cu nevoile socio-economice ale comunității.

Cei doi interlocutori au apreciat buna colaborare în domeniul educației și au agreat identificarea comună a unor noi oportunități de cooperare.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Festivitatea de premiere a elevilor medaliaţi la olimpiadele și competițiile internaţionale pe discipline în anul școlar 2017-2018

2 luni ago
19 Dec 2018

Ministerul Educației Naționale organizează joi, 20 decembrie 2018, cu începere de la ora 11:00, în noua Aulă a Universității POLITEHNICA din București, festivitatea de premiere a olimpicilor români care s-au remarcat în anul școlar 2017-2018 la concursurile internaţionale pe discipline școlare.

Vor fi recompensaţi câştigătorii a 255 de distincţii (61 de medalii de aur și premii I, dintre care 3 cu punctaje maxime, 90 de medalii de argint și premii II, 65 de medalii de bronz și premii III şi 39 de menţiuni) la olimpiadele internaţionale sau regionale pe discipline (juniori şi seniori). De asemenea, vor fi premiate cadrele didactice care i-au pregătit, precum şi şcolile din care provin laureaţii.

Potrivit reglementărilor în vigoare, premiile pentru rezultatele înregistrate la olimpiadele/concursurile internaționale au următoarele cuantumuri12.545 lei - premiul I absolut (obținut cu punctaj maxim), 9.720 lei - premiul I/medalie de aur, 8.330 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 5.950 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz şi 4.065 lei - menţiune (sau diplome echivalente). Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competiţiile regionale (olimpiade balcanice de seniori şi juniori, Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, Olimpiada de Chimie „D.I. Mendeleev" etc.) sunt: 4.440 lei - premiul I/medalie de aur, 3.785 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 2.945 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz şi 2.550 lei - menţiune (sau diplome echivalente).

Profesorul/profesorii care au pregătit elevul/elevii primesc un singur premiu, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul din elevii săi/lor. Pentru şcoala pe care elevul/elevii o frecventează sau a/au frecventat-o se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest ultim caz, sumele primite vor fi utilizate pentru dotări destinate sprijinirii eficienţei procesului de învăţământ. În cadrul evenimentului, vor fi acordate și premii pentru cele mai de succes activităţi din programul „Şcoala Altfel 2018”.

Fondul total de premiere alocat de MEN este de peste 2.900.000 lei.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind unitățile de învățământ în care cursurile sunt suspendate în zilele de 17 și 18 decembrie 2018 (actualizare luni, 17 decembrie, ora 16:00)

2 luni ago
17 Dec 2018

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile din județele Mehedinți și Timiș au decis, în urma reuniunilor comitetelor pentru situații de urgență, suspendarea integrală a cursurilor școlare pentru ziua de luni, 17 decembrie. Din motive similare sau din cauza unor probleme de alimentare cu energie electrică, tot astăzi, 17 decembrie, nu s-au desfășurat cursuri în mai multe unități de învățământ din țară: Arad (40), Argeș (13), Bihor (9), Caraș-Severin (33), Cluj (1), Dolj (2), Hunedoara (33), Maramureș (4), Olt (1), Satu Mare (10) și Vâlcea (35).

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș suspendarea completă a cursurilor a fost extinsă și pentru mâine, 18 decembrie. De asemenea, marți, 18 decembrie, ca urmare a vremii nefavorabile sau a unor avarii la rețeaua de energie electrică nu se vor susține ore de curs în unități de învățământ din județele Arad (40), Argeș (33), Mehedinți (20) și Vâlcea (30).

Informațiile de mai sus au fost comunicate de inspectoratele școlare județene, în cursul zilei de 17 decembrie (ora 12:00). Vom reveni cu actualizări pe măsură ce acestea vor fi transmise Ministerului Educației Naționale.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind unitățile de învățământ în care cursurile vor fi suspendate în zilele de 17 și 18 decembrie 2018

2 luni ago
16 Dec 2018

Autoritățile din județele Arad, Gorj, Mehedinți și Timiș au decis, în urma reuniunilor comitetelor pentru situații de urgență, suspendarea integrală a cursurilor școlare pentru ziua de luni, 17 decembrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș suspendarea completă a cursurilor a fost extinsă și pentru ziua de 18 decembrie.

De asemenea, marți, 18 decembrie, ca urmare a unor avarii la rețeaua de energie electrică nu se vor susține ore de curs în școlile din 39 de localități din județul Arad. Din același motiv, o unitate de învățământ din județul Satu Mare nu va organiza cursuri în intervalul 17 - 18 decembrie. 

Informațiile au fost comunicate de inspectoratele școlare județene, în cursul zilei de duminică, 16 decembrie, în urma deciziilor luate la nivel local în comandamentele pentru situații de urgență.

Vom reveni cu actualizări pe măsură ce acestea vor fi transmise Ministerului Educației Naționale.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Program de colaborare între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Învățământului Superior din Palestina

2 luni ago
14 Dec 2018

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și ministrul Afacerilor Externe și al Expatriaților din Palestina, Dr. Riad Malki, au semnat vineri, 14 decembrie, un Program de colaborare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Învățământului Superior din Palestina.

La ceremonia oficială, desfășurată la sediul Ministerului Educației Naționale, a participat și viceministrul pentru învățământul superior din Palestina, Basri Salmoodi.

Documentul semnat include prevederi privind acordarea de burse, schimburi de experiență în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar și superior, respectiv sprijinirea predării și învățării limbii române în școlile si universitățile palestiniene. De asemenea, prin intermediul acestui program sunt încurajate cooperarea interuniversitară și colaborarea în domeniul recunoașterii diplomelor din învățământul preuniversitar și universitar. Protocolul intră în vigoare la data semnării și este valabil o perioadă de doi ani.

În contextul discuțiilor purtate, părțile și-au manifestat satisfacția pentru cooperarea în domeniul educației între cele două instituții, subliniind potențialul de dezvoltare.  

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni
Bifat
27 de minute 13 secunde ago
Abonează-te la Feed-ul Ministerul Educatiei Nationale