Agregator

Guvernul aprobă investiții de peste 124 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii școlare

22 de ore 55 de minute ago
04 Dec 2020

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 4 decembrie, Acordul de principiu privind contractarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut, în valoare de aproximativ 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.

Obiectivele majore ale proiectului sunt: modernizarea infrastructurii școlare din România, asigurarea standardelor minime privind instalațiile sanitare, canalizarea, accesul universal, încălzirea, ventilația și eficiența energetică. Astfel, se vor  crea condiții adecvate pentru protecția elevilor și a profesorilor în caz de cutremure, incendii, furtuni sau inundații.

Totodată, se vor realiza investiții integrate în infrastructura școlară, în săli de clasă inteligente, se va  oferi sprijin pentru investiții viitoare în infrastructura școlilor durabile și moderne, respectiv a managementului proiectului privind componenta de răspuns la situații de urgență de natură contingentă.

Proiectul va fi implementat într-o perioadă de circa cinci ani și va cuprinde aproximativ 70 de școli selectate pentru reabilitarea cu prioritate, atât din zona urbană, cât și din cea rurală. Școlile ce urmează a fi selectate se află în aria cu cel mai mare risc seismic din România (București și județul Ilfov – zona 4, pentru care nu se pot accesa fonduri europene nerambursabile), precum și în județele Buzău, Vrancea, Prahova, Argeș, Brăila, Galați, Iași.

În selecția școlilor vor fi luate în considerare o serie de criterii, precum: nivelul de rezistență în cazul producerii unor eventuale dezastre (cutremure, inundații etc.), fluctuația demografică, procentul elevilor aparținând comunităților minoritare și/sau defavorizate, nivelul de trai al comunității respective etc.

Ministerul Educației și Cercetării va derula proiectul prin Unitatea de Management a Proiectului privind Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRȘU), care dispune de personalul calificat și de experiența necesară pentru implementarea proiectelor finanțate de instituții financiare internaționale (BIRD, BDCE etc.).

În toată perioada de implementare a proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”, Ministerul Educației și Cercetării va urmări respectarea cadrului general privind elaborarea programării bugetare anuale și va întreprinde toate măsurile necesare pentru cuprinderea în bugetele anuale a sumelor necesare implementării acestui proiect.

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice va întreprinde demersurile corespunzătoare pentru solicitarea acestui împrumut din partea BIRD, precum și pentru parcurgerea celorlalte etape pentru contractarea împrumutului, respectiv pentru negocierea, semnarea și aprobarea acordului de împrumut, conform legislației în vigoare, în corelare cu desfășurarea procesului de aprobare la nivelul finanțatorului.

Tot în ședința de astăzi, 4 decembrie 2020, Executivul a aprobat Hotărârea prin care bugetul proiectului „Reforma educației timpurii în România (PRET)” se suplimentează cu suma de 24,08 milioane de euro. Acest proiect, implementat de către Ministerul Educației și Cercetării prin Unitatea de Management a Proiectului privind Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, presupune construirea și dotarea cu mobilier a 400 de grădinițe. Dintre acestea, pentru 235 de grădinițe lucrările au fost finalizate, 135 se află în execuție, iar restul de 32 de grădinițe sunt în diferite faze ale procedurilor de achiziție. Proiectul este cofinanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României.

Principalul obiectiv al proiectului „Reforma educației timpurii în România” este îmbunătățirea infrastructurii educației timpurii, cu scopul de a reduce dezechilibrele de calitate între zonele sărace și zonele urbane, prin construirea de grădinițe noi, dezvoltarea profesională și pregătirea personalului, respectiv asigurarea materialelor educaționale și a infrastructurii-suport.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Guvernul a aprobat cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, acordate în anul școlar 2020 - 2021

1 zi ago
04 Dec 2020

 

În ședința Executivului de astăzi, 4 decembrie 2020, a fost aprobată hotărârea prin care se stabilește, în premieră, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, în anul școlar 2020 - 2021.

Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă este de 100 de lei, iar complementar acestui plafon, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile legii, bursele se alocă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat, cu această destinație.

Reglementarea unui prag minim al burselor este o măsură așteptată de multă vreme și contribuie la asigurarea echității în educație, asemenea altor acțiuni întreprinse de către Guvernul României: triplarea numărului de unități de învățământ preuniversitar de stat din cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi - ,,Masa caldă”, acordarea de tichete sociale pentru elevii din medii defavorizate, în valoare de 500 de lei/an școlar, pentru sprijin educațional și decontarea transportului elevilor.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Încep dezbaterile privind Strategia de digitalizare a educației - SMART-Edu

1 zi ago
04 Dec 2020

Ministerul Educației și Cercetării lansează astăzi, 4 decembrie, seria dezbaterilor publice pe cele 8 domenii de acțiune incluse în Strategia de digitalizare a educației din România - SMART-Edu. 

În luna octombrie, Ministerul Educației și Cercetării a demarat procesul de consultare publică privind Strategia de digitalizare a educației și a propus un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor factorilor interesați, pornind de la următoarele priorități: conectivitate, comunitate, ecosistem educațional digital, accesibilitate, inovare și sustenabilitate.

Sistemul educațional trebuie să țină pasul cu evoluția tehnologică, iar pentru acest lucru, dezvoltarea competențelor digitale este esențială. O problemă de importanță majoră din sfera competențelor digitale, asupra căreia trebuie intervenit urgent, o reprezintă insuficienta corelare între educația actuală și piața muncii. Transformarea digitală a întregului proces educațional este principalul vector de apropiere a învățământului de cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii pentru meseriile viitorului”, a declarat Jean Badea, subsecretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

Direcțiile de acțiune propuse în Strategia privind digitalizarea educației din România vizează următoarele componente:

 • Dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ cross-curricular, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale;
 • Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;
 • Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);
 • Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;
 • Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;
 • Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;
 • Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;
 • Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning, respectiv pe platforme internaționale, de tip SELFIE etc.;
 • Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT;
 • Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.

Dezbaterile centrate pe cele opt domenii, care încep de astăzi, 4 decembrie 2020, vor putea fi urmărite pe pagina de Facebook a Ministerului Educației și Cercetării, conform următorului calendar:

 • 4 decembrie, ora 18:00: Resurse educaționale deschise, coordonator: Răzvan Orășanu;
 • 7 decembrie, ora 18:00: Infrastructură și resurse tehnologice digitale, coordonator: Andreea Paul;
 • 8 decembrie, ora 18:00: Conectivitate, coordonator: Raluca Negulescu Balaci;
 • 9 decembrie, ora 18:00 Educația digitală pe întreg parcursul vieții, coordonator: Cristian Ducu;
 • 10 decembrie, ora 18:00 Competențe digitale pentru elevi și studenți, coordonator: Mihaela Nabăr;
 • 11 decembrie, ora 18:00: Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală, coordonator: Daniela Vișoianu;
 • 14 decembrie, ora 18:00: Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT, coordonator: Alexandra Tămaș;
 • 15 decembrie, ora 18:00: Curriculum școlar pentru meserii emergente, coordonator: Madlen Șerban.

La jumătatea lunii decembrie, draftul documentului strategic ce va rezulta în urma celor 8 evenimente, va fi pus în dezbatere publică.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Educație media pentru liceeni

1 zi 2 ore ago
04 Dec 2020

Ministerul Educației și Cercetării și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță parteneriatul prin care elevii de liceu din România vor dobândi competențe media, indispensabile într-un context în care interacțiunea cu informația, și, implicit, cu dezinformarea, a devenit parte dominantă a vieții de zi cu zi și a procesului de învățare.

Un prim pas al acestei colaborări îl reprezintă introducerea programului „Predau educație media - Laboratorul de educație și cultură media”, dezvoltat de CJI, în proiectul de testare a unor noi competențe, conținuturi și metode de învățare, în cadrul unităților de învățământ liceal cu statut de școală-pilot, proiect ce  va deveni operațional din anul 2021.

Concret, protocolul presupune:

 • implementarea unui modul de învățare extracurricular în domeniul educației media pentru copii și tineri;
 • minimum 480 de cadre didactice de Limba și literatura română, care predau la nivel liceal, vor fi formate și certificate printr-un program conceput în acest scop;
 • instruirea în domeniul media a inspectorilor școlari pentru Limba și literatura română prin organizarea a trei sesiuni/ateliere regionale de profil;
 • operaționalizarea unei platforme de educație media pentru profesori și elevi, care să includă instrumente de formare, asistență, monitorizare/raportare și evaluare în sistem online;
 • un ghid privind drepturile copilului, ca parte integrantă a drepturilor omului, în contextul educației media.

 „Școala este locul în care se pun bazele noii generații de cetățeni, iar educatorii sunt primii care dau formă viitorului. Un viitor din ce în ce mai conectat și în care elevii au nevoie de competențe noi, care să îi ajute să fie cetățeni informați și responsabili. Sunt convinsă că profesionalismul experților din Ministerul Educației, implicarea profesorilor și experiența CJI vor contribui la îndeplinirea obiectivelor acestui program”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

La fel cum elementele de educație rutieră erau inserate în ore, când copiii mergeau la școală, așa sunt acum vitale conceptele de educație media, care să îi ajute pe elevi să fie în siguranță în fața asaltului de informații falsificate, cu potențial dăunător. În ultimii patru ani, CJI a dezvoltat și testat la scară mică un model sustenabil de intervenție pentru construirea competențelor media pentru elevii de liceu, atât prin formarea și sprijinirea profesorilor de limba și literatura română pentru a include elemente de educație media în activitatea curentă la clasă, cât și prin activitățile de formare pentru liceeni, realizate de experții CJI”, a declarat Cristina Lupu, directorul executiv al CJI.

Prin programul „Predau educație media - Laboratorul de educație și cultură media”, elevii dobândesc abilități de gândire critică, în virtutea cărora vor putea să distingă faptele de opinii, să deconstruiască mesajele media și să interacționeze într-un mod responsabil cu rețelele sociale. Programul se înscrie în aria generală Media and Information Literacy (MIL), așa cum este descrisă de UNESCO, și în prioritățile Comisiei Europene, așa cum sunt ele formulate în DIRECTIVA (UE) 2018/1808 - Directiva serviciilor mass-media audiovizuale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Învățământul special din România are programe școlare

1 zi 7 ore ago
04 Dec 2020

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a emis ordinul prin care s-au aprobat, pentru prima dată, programele școlare pentru cele 425 de discipline din învățământul special.

Aceste programe școlare pentru învățământul special sunt elaborate în baza planurilor-cadru aprobate prin ordinul nr.3.662/2018 și reprezintă o premieră prin prisma faptului că, față de ceea ce exista anterior, acestea sunt concepute ținând seamă de tipurile de dizabilitate, și nu de gradele de deficiență. Astfel, prin intermediul acestor 425 de programe școlare, se va urmări parcursul educațional la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copiii cu:

 • dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate;
 • dizabilități intelectuale  moderate, grave, severe și/sau asociate;
 • dizabilități senzoriale multiple;
 • dizabilități auditive;
 • dizabilități vizuale;
 • dizabilități locomotorii.

Din cele 425 de programe școlare aprobate, 71 sunt în limba maghiară. Totodată, au fost elaborate și programele școlare pentru elevii din centrele de detenție, centrele educative și penitenciare.

Reamintim că, potrivit art. 53 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Noile programe vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Vizita ministrului Monica Cristina Anisie la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. din București

1 zi 23 de ore ago
03 Dec 2020

Astăzi, 3 decembrie 2020, ministrul Monica Cristina Anisie a vizitat Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. din București, instituție ce desfășoară o bogată activitate în domeniu.

Expertiza I.N.C.A.S. include cercetarea fundamentală în științele aerospațiale, precum și elemente de cercetare aplicativă, deopotrivă în context național și internațional, în parteneriate strategice cu industria. Institutul este, de altfel, un actor major în cercetarea aerospațială din programele Uniunii Europene, precum și în cea internațională.

Cu prilejul vizitei, ministrul educației și cercetării a cunoscut facilitățile I.N.C.A.S.: Laboratorul de Realitate virtuală (pentru conceperea sistemelor aerospațiale / Aero-VR), simulatoarele de zbor pentru Boeing 737 și Airbus A320, departamentul UAV-uri, departamentele Suflerie subsonică și Suflerie trisonică, dar și cabina mock-up IAR-99 TD.

Astfel, Laboratorul Aero-VR este primul laborator de Realitate Virtuală 3D imersivă și interacțiune haptică cu subiectul uman din Europa Centrală și de Est, care poate atinge rezoluții de proiecție de 4K, oferind și unul dintre cele mai performante sisteme de vizualizare tridimensională (3D) din lume, ce asigură condițiile de simulare necesare pentru cercetările aerospațiale.

Simulatoarele de zbor ale INCAS pot replica artificial zborul aeronavelor și diferite aspecte ale mediului, permițând studii aprofundate legate de răspunsul pilotului, optimizarea răspunsului la eșec, scăderea costului operațiunilor etc.

De asemenea, reprezentanți ai echipelor de cercetare au prezentat ministrului Monica Cristina Anisie și alte programe din portofoliul I.N.C.A.S., toate cu impact științific semnificativ, între care amintim:

- Construcția de vehicule fără pilot, telecomandate, pentru observare aeriană și intervenție;

- Aeronava IAR-99 TD (Demonstrator Tehnologic), dezvoltată pentru validarea unor sisteme complexe și pentru producerea unei noi generații de avioane de antrenament, IAR-99 NG;

- AeroTAXI - un program ce urmărește dezvoltarea unui nou avion de transport aerian regional de pasageri (clasa de 9-12 pasageri);

- Realizarea unui avion de antrenament, utilizabil atât de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, cât și de Aeroclubul României.

Felicit echipa Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” din București! Rezultatele activității acestuia sunt de înaltă clasă și sunt convinsă că strategia institutului, cu accent pe dezvoltarea capacităților de cercetare ale României în domeniul aerospațial și pe integrarea acestora în programul de cercetare al Uniunii Europene, va avea succes. Vă asigur că vom continua investiția în cercetare, pentru și într-o Românie modernă!”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Eforturi comune ale Ministerului Educației și Cercetării și Ligii Studenților Români din Străinătate în direcția promovării imaginii României și a identității românești în diaspora

3 zile 1 oră ago
02 Dec 2020

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie și președintele Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), Robert Stredie, au semnat astăzi, 2 decembrie, un acord de colaborare,  al cărui principal obiectiv îl reprezintă promovarea imaginii României și a identității românești în rândul studenților  români din străinătate.

În acest scop, acțiunile comune vizează conștientizarea și înțelegerea a ceea ce înseamnă studiul în străinătate pentru elevii  din învățământul  liceal. De asemenea, un alt element ce va fi promovat de către comunitatea LSRS îl reprezintă excelența/imaginea universităților românești. În vederea evaluării rapoartelor de progres, a fost fixată o întâlnire anuală între ministrul educației și reprezentanții LSRS, însă aceasta nu exclude posibilitatea altor întâlniri, în cazuri excepționale.

De-a lungul timpului, Liga Studenților Români din Străinătate a desfășurat o activitate de «ambasador sui generis» al României atât în diaspora, cât și în rândul cetățenilor străini. Prin membrii săi, studenți la universități de prestigiu din toate colțurile lumii, această asociație a făcut imense servicii atât țării, cât și sistemului nostru de învățământ, promovând o altă imagine a României, o imagine a României educate. Ba mai mult, prin întoarcerea acasă, foarte mulți dintre ei, prin cunoștințele și expertiza împărtășite, pun umărul nemijlocit la dezvoltarea societății românești. Mă bucur enorm, că avem astfel de parteneri, iar prin acest  parteneriat vom reuși să stabilim  o colaborare bazată pe respect și continuitate”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.

Prin acest acord, LSRS își asumă angajamentul de a folosi expertiza/experiența acumulată în străinătate, pentru dezvoltarea viitoarelor direcții de colaborare. După semnarea acordului între Ministerul Afacerilor Externe și Liga Studenților Români din Străinătate din 2015 (reînnoit în 2020), au rezultat o mulțime de beneficii pentru studențimea românească de peste granițe. Relația noastră cu MAE - privind problematica votului în diaspora, marcarea evenimentelor internaționale, colaborarea strânsă a filialelor LSRS cu misiunile diplomatice - este o dovadă în plus că încheierea acestui acord, astăzi, între Ministerul Educației și Cercetării și Liga Studenților Români din Străinătate nu va fi doar un document semnat, uitat într-un sertar. Din contră, prin semnarea acestui acord, dorim să transmitem că sprijinirea educației din România a fost și reprezintă o prioritate din ce în ce mai mare pentru comunitatea noastră. Totodată, acest acord vine ca o continuare a unei relații de colaborare deja începute între MEC și LSRS. După modelul de succes al relației de colaborare a prietenilor noștri de la ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) cu ministerul educației norvegian, ne dorim ca, în  viitor, liga studenților români din străinătate să reprezinte o prioritate pentru MEC”, afirmă Robert Stredie, președintele LSRS.

În același timp, pentru identificarea și implementarea proiectelor comune cu impact asupra imaginii României, precum și asupra educației și cercetării, s-a decis înființarea unui grup de lucru,  ale cărui întâlniri vor fi organizate  trimestrial  sau de fiecare dată când se va considera oportună întrunirea membrilor acestora. Din acest grup vor face parte reprezentanți ai părților, dar și ai Consiliului Național al Rectorilor. Lista membrilor se poate suplimenta cu reprezentanți ai altor instituții cu rol în domeniu, cu acordul părților.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a participat la reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeană

4 zile 21 de ore ago
30 Noi 2020

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a participat luni, 30 noiembrie 2020, la reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeană.

Pe agenda evenimentului a fost inclusă și o dezbatere cu tema Configurarea Spațiului european al educației și a viitorului cadru strategic pentru cooperare europeană în educație și formare.

În intervenția sa, Monica Cristina Anisie s-a referit la rolul relevant jucat de cooperarea europeană din perspectiva implementării unei noi viziuni în domeniul educației și formării, în contextul provocărilor fără precedent cu care se confruntă întreaga societate.

Ministrul educației și cercetării a subliniat, totodată, importanța inițiativei de creare a unui Spațiu european al educației până în anul 2025, a creșterii rezilienței sistemelor de educație, precum și a consolidării unor sisteme de educație și formare eficiente, incluzive și de calitate, care să ofere oportunități egale de dezvoltare a potențialului fiecărei persoane.

În același timp, ministrul român a subliniat însemnătatea întăririi valorilor europene comune, exprimându-și solidaritatea cu victimele atacurilor teroriste din Europa.

Precizăm că, în marja reuniunii informale a miniștrilor educației, a avut loc un eveniment simbolic, în cadrul căruia a fost adoptată Declarația de la Osnabrück, prin care statele membre reconfirmă educația și formarea profesională ca domenii politice prioritare pentru cooperarea europeană. Documentul a fost lansat de Comisia Europeană și a fost negociat sub egida Președinției rotative a Germaniei la Consiliul Uniunii Europene (1 iulie - 31 decembrie 2020).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Promovarea valorilor sportului curat - obiectiv comun pentru Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională Anti-Doping

1 săptămână 1 zi ago
26 Noi 2020

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie și președintele Agenției Naționale Anti-Doping, Pavel Cristian Balaj, au semnat astăzi, 26 noiembrie, un protocol de colaborare cu scopul de a promova valorile specifice sportului curat prin mijloace de informare, conștientizare și educare.

Astfel, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională Anti-Doping vor colabora și își vor acorda sprijin în promovarea programelor informative și educaționale bazate pe valori care susțin sportul curat. Prin intermediul acestui protocol se va implementa Programul Național de Educație Anti-Doping.

Alte direcții comune de acțiune implică promovarea activităților care sprijină un sport curat prin prevenirea și combaterea dopajului în acest domeniu și, în egală măsură, derularea unor campanii de informare cu privire la reglementările naționale și internaționale pe tema prevenirii și combaterii utilizării substanțelor și metodelor interzise.

Pe segmentul de învățământ preuniversitar, principalele obiective vizează crearea unui grup comun de lucru în vederea dezvoltării unui curriculum la decizia școlii care să promoveze valorile specifice sportului, respectiv dezvoltarea unei aplicații/toolkit în care să fie incluse materiale educaționale ce integrează principiile educației bazate pe valorile sportului curat.

Un pilon al colaborării statuate astăzi îl reprezintă organizarea și desfășurarea proiectului „Primii pași pentru un sport curat”, care constă în activități educative pe teme privind prevenirea și combaterea dopajului și la care vor participa elevii din unitățile de învățământ cu profil sportiv.

De asemenea, este avută în vedere crearea unui cadru pentru inițierea și dezvoltarea unor programe de cercetare științifică în domeniul anti-doping, dar și a unei rețele naționale integrate de parteneriate la nivel universitar pentru conștientizarea publicului-țintă cu privire la valorile sportului curat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Sediul Ministerului Educației și Cercetării este iluminat în portocaliu de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

1 săptămână 2 zile ago
25 Noi 2020

Monica Cristina Anisie: „Este datoria noastră să  condamnăm  orice formă de violență împotriva femeilor!”

Sediul Ministerului Educației și Cercetării este iluminat în portocaliu, în această seară, cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. De asemenea, evenimentul a fost marcat și pe prima pagină a site-ului www.edu.ro, prin fixarea a două bannere specifice pe durata acestei zilei.

Data de 25 noiembrie a fost instituită de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 2000, printr-o rezoluție-document cu puteri juridice, prin care guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și neguvernamentale sunt invitate să organizeze evenimente pentru a responsabiliza societatea să se opună oricărei forme de violență împotriva femeilor și pentru a întreprinde măsuri concrete în vederea combaterii acestui fenomen.

„Este datoria noastră, a tuturor, să manifestăm un comportament responsabil, să  prevenim, să  respingem fără echivoc și să  condamnăm  orice formă de violență împotriva femeilor! Soluția, desigur, este Educația. Vorbim de educație atât la școală, cât și acasă și în grupul de prieteni. Un om educat este un om informat, cu simț civic, care nu tolerează violența, ci o reclamă. Împreună ne educăm, acționăm și creăm un viitor mai sigur pentru generațiile viitoare”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

Ministerul Educației și Cercetării se alătură campaniei globale UNiTE pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, care se desfășoară anual, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor)  - 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului - adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

Tema campaniei de anul acesta, „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”, atrage atenția asupra nevoii urgente de a ne angaja ferm în combaterea și prevenirea violenței de gen, precum și în colectarea de date despre acest fenomen, ținând cont de faptul că, la nivel mondial, în contextul pandemiei de COVID-19, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de violență domestică.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Monica Cristina Anisie a vizitat Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare

1 săptămână 3 zile ago
25 Noi 2020

Întâlnirile ministrului Monica Cristina Anisie cu echipele de cercetători din institutele românești de profil au continuat astăzi, 25 noiembrie 2020, cu vizita efectuată la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (INCDBA - IBA) din București, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Cu acest prilej, ministrului educației și cercetării i-au fost prezentate portofoliul de servicii, standardele de vizibilitate națională și internațională, precum și proiectele actuale în pregătire.

Domeniul principal de activitate al INCDBA - IBA București este sectorul agroalimentar/bioeconomie. Eforturile cercetătorilor din cele nouă laboratoare (Nutriție Umană, Chimia Alimentului, Biochimie Coloidală, Ambalarea Produselor Alimentare, Rezonanță Magnetică Nucleară, Biologie Moleculară, Microbiologie – Elisa, Analize Senzoriale și Cromatografie) și cele trei stații-pilot din structura institutului vizează identificarea și diseminarea de soluții și informații relevante privind alegerea alimentelor și influența dietei în starea noastră de sănătate.

Câteva exemple în acest sens sunt:

 • înțelegerea legăturii între aliment, dietă și intoleranțele alimentare;
 • influența mesajelor publicitare asupra deciziei de a achiziționa alimentele;
 • identificarea și combaterea ingredientelor și produselor contrafăcute;
 • notificarea suplimentelor alimentare;
 • microproducția de produse pentru persoanele care suferă de diabet sau pentru cei cu intoleranță la gluten.

Indiferent de situație, știința trebuie să fie prioritară atât în educația tinerilor, cât și în viața noastră de zi cu zi. Tocmai de aceea, cu toții trebuie să fim conștienți de valoarea uriașă pe care o are sectorul național Cercetare-Dezvoltare-Inovare în transformarea țării noastre. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din București deține toate premisele pentru a contribui la crearea unei piețe alimentare cu produse de înaltă calitate și sigure, pentru a fi o voce autorizată, la nivel național, în ceea ce privește promovarea unei alimentații sănătoase, a unui stil de viață sănătos”,  a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.

Prin proiectele desfășurate atât la nivel național, cât și internațional, cercetătorii IBA au o contribuție esențială la creșterea calității vieții oamenilor prin hrana sănătoasă. O dovadă este racordarea INCDBA - IBA București la infrastructura europeană de cercetare METROFOOD-RI. Din această poziție, institutul coordonează, în cadrul proiectului de organizare structurală și funcțională a acestei infrastructuri, Blocul de activități de planificare strategică - strategia de cercetare, Planul de implementare, poziționarea pe piața cercetării internaționale, impactul socio-economic și legăturile cu actorii din sistemul alimentar.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Monica Cristina Anisie a vizitat Institutul de Cercetare în Transporturi INCERTRANS

1 săptămână 4 zile ago
23 Noi 2020

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a continuat astăzi seria vizitelor privind promovarea cercetării românești la Institutul de Cercetare în Transporturi INCERTRANS.

În cadrul acestei vizite, au fost prezentate produse ale cercetării românești, multe dintre soluții fiind eficiente în actualul context epidemiologic.

Un exemplu elocvent îl reprezintă aparatul Aether cu lampa UV-C, cu eliberare de ozon, concept 100% românesc dezvoltat de institut, ce oferă o soluție simplă și dinamică pentru problema dezinfecției încăperilor în spații publice și private. Laboratorul Institutului de Diagnostic și Sănătate a demonstrat eficiența eliminării virusului SARS-CoV-2, după minimum 15 minute cu aparatul AETHER, testat „in vitro” pe culturi de COVID-19. Conform Raportului de cercetare, Lampa UV-C AETHER de 38W dezinfectează și sterilizează aerul și suprafețele din încăperi prin intermediul radiației ultraviolete. Aceasta folosește un tub de tip Quartz UV-C, cu o lungime de undă de 253,5 nm și cu emisie de ozon. Difuzarea ozonului în aer oferă avantajul dispersării în toată încăperea, având inclusiv capacitatea de a dezinfecta suprafețe complexe umbrite (țesături, filtre, obiecte vestimentare etc). Aparatul AETHER cu lampa UV-C sterilizează și elimină COVID-19 și, totodată, elimină în proporție de 99,9% agenții patogeni bacterieni, stafilococi, salmonella și acarieni.

Nebulizatorul KOX MK5 a fost un alt aparat prezentat în cadrul vizitei de astăzi la INCERTRANS. Acesta este un echipament utilizat în procesul de dezinfecție a spațiilor închise, ce  execută dezinfecția prin nebulizare (ceață rece), utilizând produse biocide avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din Ministerul Sănătății. Dispozitivul este dotat cu sistem de control electronic compus din două module (care asigură controlul calității de lichid) și o interfață dotată cu ecran led în care utilizatorul poate seta parametrii de funcționare ai aparatului.

Un alt rezultat notabil obținut de cercetătorii INCERTRANS este vopseaua antibacteriană fotocatalitică allina.

Dacă ne dorim ca domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare din România să exceleze, trebuie să sprijinim oamenii cei mai buni și să asigurăm o finanțare corespunzătoare, care să le faciliteze activitatea de cercetare”, a declarat Monica Cristina Anisie.

Pentru a avea o imagine cât mai relevantă asupra sectorului național CDI, în agenda ministrului Educației și Cercetării figurează, în perioada următoare, o serie de întâlniri cu echipe de cercetare din institutele românești. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Precizări de presă

1 săptămână 5 zile ago
23 Noi 2020

Referitor la diversele informații vehiculate recent în spațiul public privind desfășurarea/continuarea activității didactice în anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării face o serie de precizări:

Astfel, în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, începând cu data de 9.11.2020 au fost suspendate, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.

Menționăm că, în funcție de evoluția situației epidemiologice care a generat decizia inițială de suspendare și de hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Ministerul Educației și Cercetării va analiza și stabili modalitățile de continuare a activităților din învățământul preuniversitar, iar opinia publică va fi informată în timp util.

Precizăm, de asemenea, că în această perioadă, în care cursurile nu se pot desfășura „față în față”, procesul didactic este organizat în sistem online, conform Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020.

În situațiile în care procesul didactic întâmpină dificultăți, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie: „Strategia pentru digitalizarea Educației din România trebuie să devină un proiect de țară”

2 săptămâni ago
20 Noi 2020

Ministerul Educației și Cercetării propune o listă cu 5 obiective, imperativ a fi realizate în următorii ani în ceea ce privește digitalizarea educației, și invită operatorii/companiile IT, societatea civilă și mediul guvernamental să contribuie la conturarea acestui proiect de țară cu expertiza și propunerile proprii.

Cele 5 obiective anunțate de ministrul Monica Cristina Anisie în cadrul primei runde de consultări publice privind elaborarea „Strategiei pentru Digitalizarea Educației din România - SMART-Edu”, organizată astăzi, 20 noiembrie, de Ministerul Educației și Cercetării, sunt următoarele:

1. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate

2. Susținerea accesului egal la o educație online de calitate

3. Asigurarea de dispozitive electronice cu conectare la Internet în bandă largă și conectivitate wireless adecvată pentru preșcolari și elevi;

4. Elaborarea de manualele digitale și auxiliare didactice care oferă o interfață interactivă în care elevii au acces la conținut multimedia, cum ar fi videoclipuri, prezentări interactive și hyperlink-uri;

5. Competențe digitale pentru o piață a muncii emergent.

„Digitalizarea educației reprezintă un proiect prioritar pentru mine ca om politic, dar și un angajament îndrăzneț pentru generațiile viitoare, pe care toți miniștrii educației trebuie să și-l asume în următorii ani, indiferent de culoarea politică. Suntem cu toții aici pentru că nu mai putem aștepta niciun minut pentru a începe digitalizarea și modernizarea învățământului românesc. Fiindcă vorbim de un proiect de o asemenea anvergură și pentru a reuși ceea ce ne-am propus, avem nevoie de toți actorii din societate, de toate resursele disponibile”, a declarat ministrul educației și cercetării.

De asemenea, ministrul Monica Cristina Anisie a anunțat că bugetul de investiții al Ministerului Educației pentru anul 2021 va include o componentă substanțială de fonduri alocate digitalizării, lucru care până în acest moment nu s-a întâmplat.

Subsecretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Jean Badea, a invitat toți specialiștii interesați să dea curs apelului de a se înscrie în grupurile de lucru ce vor fi constituite în vederea elaborării strategiei. Rezultatele activității grupurilor de lucru se vor concretiza în planuri operaționale pentru perioada vizată de strategie și în măsuri de implementare sustenabilă a acestora.

„Cuvintele sunt prea puține pentru a mulțumi tuturor partenerilor care au fost alături de noi nu numai astăzi, ci în toată această perioadă în care s-au implicat activ în susținerea activităților de învățare în mediul online. Doresc să-i asigur că eforturile lor sunt esențiale în această transformare de paradigmă pe care am inițiat-o: Școala SMART - Școală Modernă, Accesibilă, Bazată pe Resurse și Tehnologii digitale”, a declarat Jean Badea, subsecretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

La evenimentul de astăzi, disponibil pe pagina de Facebook a ministerului și pe canalul nostru de Youtube, au participat Sorin Valentin COSTREIE, Consilier de Stat - Cancelaria Prim-Ministrului, Ioan Marcel BOLOȘ, ministrul fondurilor europene, Dragoș PREDA, Secretar de Stat - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor, Radu NICOLESCU, Consilier de Stat Cancelaria Prim-Ministrului, Cristin POPA, Director executiv, Direcția Executivă Monitorizare și Control ANCOM, Mihaela NABĂR, Director Executiv - World Vision România, Elena LOTREAN, Task Force Leader Educație - Coaliția pentru dezvoltarea României, Florin POGONARU, Președinte AOAR, Margareta CHESARU, Public Affairs Manager - Uipath, Irinuca VĂDUVA, Marketing&PR manager ECDL, Iulian STANCIU, CEO eMAG, Elisabeta MORARU, Country Manager - Google România, Marinela IONAȘCU, Education Manager Microsoft, Luiza DOMNIȘORU, Director comunicare - RCS&RDS, Mihnea RĂDULESCU, Business Director -  Vodafone, Florin POPA, Business to Business Director - Orange, Alexandra TĂMAȘ, Public affairs manager  ANIS, Laurențiu BUNESCU, Fundația EOS, Silvia BOGDAN, Președinte - Școala de Valori, Nicoleta ALBERT, Președinte ProactaEdu, Rareș VOICU, președinte Consiliul Național al Elevilor și Horia Onița, președinte Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Partener media al evenimentului a fost Financial Intelligence.

Etichete: comunicate de presăSMART - EduCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Prima consultare publică pentru elaborarea „Strategiei pentru Digitalizarea Educației din România - SMART-Edu”: companiile IT, societatea civilă și mediul guvernamental

2 săptămâni 2 zile ago
19 Noi 2020

Ministerul Educației și Cercetării lansează vineri, 20 noiembrie, primul eveniment care deschide consultarea publică pentru elaborarea Strategiei pentru Digitalizarea Educației din România 2021-2027 - SMART-Edu.

Ministerul Educației și Cercetării își propune ca această strategie să devină un proiect de țară, proiect de care va depinde viitorul educației în România. Este un document strategic în care liniile și direcțiile de acțiune trebuie să asigure o predictibilitate în timp, cel puțin până în anul 2027, și care să se regăsească, distinct, în bugetul Ministerului Educației.

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a invitat pe 28 octombrie companiile din mediul privat, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții industriilor și ai companiilor, precum și stakeholderii să contribuie la transformarea de paradigmă propusă de Ministerul Educației și Cercetării: Școala SMART - Școală Modernă, Accesibilă, Bazată pe Resurse și Tehnologii digitale, care să asigure accesul la o educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii. Prin intermediul acestei strategii de digitalizare, Ministerul Educației și Cercetării a propus un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor factorilor interesați, pornind de la următoarele priorități: Accesibilitate, Conectivitate, Comunitate, Ecosistem educațional digital, Inovare și Sustenabilitate.

Totodată, vor fi constituite grupuri de lucru în vederea elaborării strategiei. Rezultatele activității grupurilor de lucru se vor concretiza în planuri operaționale pentru perioada vizată de strategie și în măsuri de implementare sustenabilă a acestora.

Digitalizarea educației reprezintă un proiect prioritar pentru mandatul meu de ministru. Este un angajament îndrăzneț pentru generațiile viitoare, pe care toți miniștrii educației trebuie să și-l asume în următorii ani, indiferent de culoarea politică”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

Evenimentul de vineri, 20 noiembrie, va fi transmis LIVE pe platformele social media utilizate de MEC (pagina de Facebook și canalul de YouTube), începând cu ora 11:30, precum și pe pagina de Facebook a partenerilor media - Financial Intelligence, care vor asigura și moderarea.

Evenimentul va fi deschis de Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, alături de Jean Badea, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetări. Și-au mai anunțat participarea și susținerea Strategiei pentru Digitalizarea Educației din România:

Sorin Valentin COSTREIE (Consilier de Stat - Cancelaria Prim-Ministrului), Ioan Marcel BOLOȘ (ministrul fondurilor europene), Dragoș PREDA (Secretar de Stat - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor), Radu NICOLESCU (Consilier de Stat Cancelaria Prim-Ministrului), Marian MURGULEȚ (Secretar de Stat Secretariatul General al Guvernului), Cristin POPA (Director executiv - Direcția Executivă Monitorizare și Control ANCOM), Horia ONIȚĂ (Președinte ANOSR), Rareș VOICU (președinte Consiliul Național al Elevilor), Mihaela NĂBAR (Director Executiv - World Vision România), Elena LOTREAN (Task Force Leader Educație - Coaliția pentru dezvoltarea României), Florin POGONARU (Președinte AOAR), Margareta CHESARU (Public Affairs Manager - Uipath), Irinuca VĂDUVA (Marketing & PR manager ECDL), Iulian STANCIU (CEO - eMAG), Măriuca TALPEȘ (CO-Founder Bitdefender), Elisabeta MORARU (Country Manager Google România), Marinela IONAȘCU (Education Manager - Microsoft), Valentin POPOVICIU (Vicepreședinte RCS & RDS), Paul DUDĂU (Public Policy Manager Vodafone), Florin POPA (Business to Business Director - Orange), Alexandra TĂMAȘ (Public Affairs Manager - ANIS), Laurențiu BUNESCU (Fundația EOS), Silvia BOGDAN (Președinte - Școala de Valori) și Nicoleta ALBERT (Președinte ProactaEdu).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației și Cercetării invită specialiști în grupurile de lucru care vor finaliza Strategia SMART-Edu 2021 - 2027

2 săptămâni 4 zile ago
16 Noi 2020

Ministerul Educației și Cercetării lansează invitația de participare la activitățile grupurilor de lucru ce vor fi constituite în vederea elaborării Strategiei 2021 - 2027 privind Digitalizarea Educației din România - SMART-Edu.

Invitația este adresată specialiștilor din cadrul autorităților în domeniu, societății civile și mediului de afaceri.

Rezultatele activității grupurilor de lucru se vor concretiza în planuri operaționale pentru perioada vizată de strategie și în măsuri de implementare sustenabilă a acestora.

Perioada alocată procesului de înscriere este 16 - 23 noiembrie. Înscrierea se derulează online și presupune completarea unui formular disponibil ► aici.

Ulterior, în funcție de opțiunile exprimate de fiecare respondent, vor fi constituite grupuri de lucru mixte, cu reprezentanți din toate categoriile, structurate pe cele 8 domenii de consultare propuse de Ministerul Educației si Cercetării: 

 • Competențe digitale pentru elevi și studenți;
 • Educația digitală pe întreg parcursul vieții;
 • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală;
 • Infrastructură și resurse tehnologice digitale;
 • Conectivitate;
 • Resurse educaționale deschise;
 • Curriculum școlar pentru meserii emergente;
 • Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranță online și etică IT.

Datele personale solicitate obligatoriu în cadrul formularului sunt numele și prenumele, respectiv adresa de e-mail. Opțional, se poate adăuga și numărul de telefon. Toate aceste informații vor fi utilizate strict pentru constituirea grupurilor de lucru SMART.Edu, iar Ministerul Educației și Cercetării se obligă să nu le dezvăluie către terți.

Alte detalii despre SMART-Edu sunt disponibile pe site-ul www.smart.edu.ro

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Instituțiile de învățământ superior au început să introducă datele în Registrul Matricol Unic al Universităților din România

3 săptămâni ago
14 Noi 2020

 

După două săptămâni de la solicitarea ministrului educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, ca toate instituțiile de învățământ superior din România să opereze modificările necesare în Registrul Matricol unic al Universităților din România (RMUR), situația se prezintă astfel:

Instituții de  învățământ superior din România care au introdus în proporție de 100% datele solicitate (absolvenți) în RMUR:

 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București;
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București;
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân" din Constanța;
 • Institutul de Administrare a Afacerilor din București;

În această categorie intră și Academia Română, conform art. 158, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare).

Până în prezent, în Registrul Matricol Unic al Universităților din România, dintre studenții înscriși, 384.146 au absolvit, dintre care:

 • 216.983 au seria și număr completate pentru diploma de studii
 • 41.684 cu serie și/sau număr completate pentru adeverință de studii.

Situația doctoranzi/conducători de doctorat se prezintă astfel:

 • în Registrul Matricol Unic au fost introduse datele pentru 36.003 doctoranzi, dintre care:

- pentru 5.477 au fost introduse datele pentru conducătorii de doctorat

- pentru 30.526 nu au introduse datele pentru conducătorii de doctorat

 • 8 universități au introdus datele despre conducători de doctorat pentru toți doctoranzii;
 • 23 de instituții nu au introdus date pentru niciun doctorand.

Instituțiile de  învățământ superior din România care au introdus în proporție de 100% datele solicitate în RMUR cu privire la conducătorii de doctorat:

 • Universitatea Națională de Muzică din București (nr. total doctoranzi: 201)
 • Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București (nr. total doctoranzi: 298)
 • Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad (nr. total doctoranzi: 152)
 • Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (nr. total doctoranzi: 131)
 • Universitatea „Ovidius" din Constanța (nr. total doctoranzi: 924)
 • Universitatea Maritimă din Constanța (nr. total doctoranzi: 49)
 • Universitatea „Nicolae Titulescu" din București (nr. total doctoranzi: 66)
 • Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad (nr. total doctoranzi: 132).

Instituțiile de învățământ superior care nu au introdus date pentru niciun doctorand sunt:

 • Universitatea Politehnica din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 1.941);
 • Universitatea din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 3.060);
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 2.102);
 • Academia de Studii Economice din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 1.327);
 • Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale" din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 233);
 • Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 375);
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 1.638);
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 641);
 • Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 3.333);
 • Universitatea din Craiova (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 1.060);
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 593);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 1.242);
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de La Brad" din Iași (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 338);
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 620);
 • Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 228);
 • Universitatea din Oradea (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 875);
 • Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 37);
 • Universitatea de Arte din Târgu Mureș (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 116);
 • Universitatea Politehnica Timișoara (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 730);
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 956);
 • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul" din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 18);
 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din București (nr. total de doctoranzi ce trebuie introduși în RMUR – 245).

De asemenea, Academia Română trebuie să introducă numărul total de doctoranzi (553).

Reamintim că instituțiile de învățământ superior din România au la dispoziție luna noiembrie pentru a efectua toate completările necesare în Registrul Matricol Unic al Universităților din România, care a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional (semnat de fiecare universitate) a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii).

*** Datele prezentate în acest comunicat de presă sunt furnizate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, instituție care administrează Registrul Matricol unic al universităților din România.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersurile pentru a asigura evidența centralizată a diplomelor și a certificatelor din sistemul preuniversitar

3 săptămâni 1 zi ago
13 Noi 2020

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a dispus începerea demersurilor pentru a se realiza o evidență informatizată a actelor de studii din învățământul preuniversitar.

Astfel, în sistemul informatic, baza de date a Ministerului Educației și Cercetării va fi interconectată cu Compania Națională „Imprimeria Națională" - S.A. (CNIN-SA), care va tipări actele de studii completate cu datele absolvenților, inclusiv cu fotografia candidatului. Prin această interconectare a bazei de date, vor fi tipărite actele de studii aferente examenului de bacalaureat, certificărilor profesionale, precum și actele aferente examenului național de definitivare în învățământ.

Mai mult decât atât, prin crearea acestui mecanism, Ministerul Educației și Cercetării va avea o evidență informatizată a actelor de studii la nivel central.

În 2016, când eram secretar de stat în Ministerul Educației, am realizat o analiză privind interconectarea bazei de date cu Imprimeria Națională pentru tipărirea unor diplome de bacalaureat, analiză finalizată cu tipărirea diplomelor de bacalaureat de către CNIN-SA cu datele absolvenților preluate din baza de date a platformei informatice SIIIR. Din păcate, următoarele guverne nu au considerat o prioritate în a avea o evidență centralizată a actelor de studii și au abandonat inițiativa”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

Această inițiativă se înscrie în demersurile ministrului educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, de a debirocratiza sistemul și de a eficientiza activitatea unităților de învățământ preuniversitar.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Oana Moșoiu va susține cea de-a doua sesiune online din seria #EducațiaContinuă

3 săptămâni 3 zile ago
10 Noi 2020

Miercuri, 11 noiembrie, ora 15:00, se va desfășura a doua întâlnire online din cadrul sesiunilor de îndrumare și consiliere „Educația Continuă”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării în vederea sprijinirii cadrelor didactice în procesul de predare prin intermediul tehnologiei.

Sesiunea de miercuri, Evaluarea online - perspective privind evaluarea formativă”, va fi susținută de lect. univ. dr. Oana Moșoiu și va putea fi urmărită live pe două dintre platformele social media utilizate de instituție: canalul de YouTube și pagina Facebook.

În cadrul sesiunii online, Oana Moșoiu, doctor în Științele Educației și lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, va vorbi despre evaluarea formativă, despre modalitățile prin care se poate realiza acest tip de evaluare în sistem online, dar și despre platformele/instrumentele ce pot fi folosite de cadrele didactice pentru a transfera evaluarea în sistem online. De asemenea, va puncta și modul prin care cadrele didactice pot să construiască un test, dar și cum pot oferi feedback în urma evaluării.

O altă componentă a prezentării vizează competențele și felul în care pot fi abordate prin evaluarea formativă, respectiv transpuse în sistem online. De asemenea, cadrele didactice vor primi informații relevante despre procesul de a construi o relație funcțională între evaluarea formativă și evaluarea sumativă: sistemele de progres care permit acumulări pe parcursul activității, aprecierea implicării la cursuri/grupe sau cum pot temele să devină o sursă de informare asupra progresului elevilor.

► Aceste detalii sunt disponibile și pe pagina Facebook a evenimentului, pe care vă invităm să-l urmăriți aici: https://fb.me/e/1JNHqXwoI

Oana Moșoiu este doctor în Științele Educației, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, titular al cursului de Teoria și metodologia evaluării. Coordonează o serie de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice, este formator Erasmus+ și promovează dezvoltarea competențelor profesorilor în relație cu dezvoltarea personală a acestora.

***

Reamintim că, începând de marți, 10 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice sesiuni online de îndrumare și consiliere cu durata de aproximativ o oră, transmise live, zilnic, de luni până vineri, la ora 15:00, pe canalul YouTube al instituției și pe pagina oficială de Facebook. Sesiunile sunt coordonate și susținute de experții/autorii reperelor metodologice publicate în luna septembrie 2020 pe site-ul http://educatiacontinua.edu.ro.

În această săptămână sunt programate alte două evenimente de acest tip: joi, 12 noiembrie - Limba și literatura română și vineri, 13 noiembrie - Matematică.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației și Cercetării lansează sesiunile online „Educația Continuă”

3 săptămâni 4 zile ago
09 Noi 2020

Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice, începând de marți, 10 noiembrie, sesiunile online de îndrumare și consiliere „Educația Continuă”, sesiuni pentru desfășurarea activității de predare în sistem online.

Acestea vor avea durata de aproximativ o oră și vor fi transmise live, zilnic, de luni până vineri, la ora 15:00, pe canalul YouTube și pe pagina de Facebook ale Ministerului Educației și Cercetării, fiind coordonate și derulate de experții/autorii reperelor metodologice publicate în luna septembrie 2020 pe site-ul http://educatiacontinua.edu.ro.

Prima sesiune din acest ciclu va fi susținută marți, 10 noiembrie, de către Gabriela Noveanu, secretar științific în cadrul Unității de Cercetare în Educație. Tema evenimentului: Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor învățării. Webinarul se va concentra pe evidențierea beneficiilor aduse de aceste materiale-suport, create în scopul diminuării efectelor crizei generate de pandemie.

► Alte detalii despre sesiunea de marți, 10 noiembrie, sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/events/810240556495557/

Săptămâna aceasta, sesiunile online „Educația Continuă” vor avea următorul program:

 • Miercuri, 11 noiembrie, ora 15:00: „Evaluarea online - perspective privind evaluarea formativă”
 • Joi, 12 noiembrie, ora 15:00: Limba și literatura română
 • Vineri, 13 noiembrie, ora 15:00: Matematică.
Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni