Titularizare

Admin ISJBN
|
10/06/2019
|
|

Cadrele didactice înscrise la concursul de Titularizare 2019, care doresc sa participe la un program de pregatire pentru acest concurs, se pot înscrie la Casa Corpului Didactic Bistrita-Nasaud, completând formularul de înscriere disponibil 

Admin ISJBN
|
02/06/2019
|
|

Graficul inspecțiilor speciale la clasa/probelor practice/probelor orale (date în curs de actualizare)

Disciplina:

- arte și muzică

Admin ISJBN
|
02/06/2019
|
|

Unitățile de învățământ - CENTRE DE CONCURS - în care se va desfășura proba scrisă din data de 17 iunlie 2019 și disciplinele arondate (atașat)

Admin ISJBN
|
02/06/2019
|
|

Lista candidatilor inscriși pentru concursul de Titularizare 2019 (atașat)

Admin ISJBN
|
16/05/2019
|
|

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversita, sesiunea 2019

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru Concursul de Titularizare 2019.

Ordinul ministrului educației naționale Nr.3862/4.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi si decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. ORGANIZAREA și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Capitolul IX -extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

ORDIN Nr. 5366/2018 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie (atașat)

Admin ISJBN
|
24/07/2018
|
|

Rezultatele FINALE (după rezolvarea contestațiilor) obținute de către candidați la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate au fost publicate pe site-ul MEN