Titularizare

Admin ISJBN
|
10/07/2020
|
|
  • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2020
  • Programele valabile pentru concursul din 2020
Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Anexa nr.19 (MODIFICATĂ) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobat

Admin ISJBN
|
18/06/2020
|
|

Potrivit OMEC 4549/17.06.2020 se suspendă organizarea și  desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr.19 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Precizări privind înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021 (atașat)

Centre pentru preluarea dosarelor de concurs (atașat).

Model cerere de înscriere la concurs (atașat)

Admin ISJBN
|
10/06/2020
|
|

ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019.

 

Admin ISJBN
|
23/07/2019
|
|

Rezultatele inițiale la proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2019 au fost publicate pe site-ul MEN http://titularizare.edu.ro/ și afișate în centrel

Admin ISJBN
|
16/07/2019
|
|

Validarea fișei de înscriere la CONCURS, pentru ABSOLVENȚII 2019 înscriși la concursul de Titularizare 2019 (care nu au validat până la această dată), se mai poate face în data de 17.07.2019 între orele 7.00-8.00 la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, camera 28, etajul II.

Admin ISJBN
|
03/07/2019
|
|

Validarea fișei de înscriere la CONCURS, pentru ABSOLVENȚII 2019 înscriși la concursul de Titularizare 2019, se face în perioada 10-12 IULIE, după următorul program: