Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
12/02/2019
|
|

Lista finală a cadrelor didactice menținute în activitate ca titulari, în funcția didactică până la 3 ani peste vîrsta de 65 ani, în anul școlar 2019-2020

Admin ISJBN
|
05/02/2019
|
|

Cadre didactice menținute în activitate ca titulari, în funcția didactică până la 3 ani peste vîrsta de 65 ani, în anul școlar 2019-2020

Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2019-2020  - detalierea acordării punctajului pe activități, conform anexei nr.2 la Metodologie.

Admin ISJBN
|
10/01/2019
|
|

OMEN 5728 din 20 decembrie 2018 (publicat in MO nr.20 din 9 ianuarie 2019),  pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului inter

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020 (Anexa Nr. 19 la Metodologie)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

ORDIN Nr. 5366/2018 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie (atașat)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

METODODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 (Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 5460/12.11.2018)

Admin ISJBN
|
11/09/2018
|
|

Deciziile de ocupare/repartizare/detasare/continuitate/plata cu ora asociati si pensionari, din etapele de mobilitate desfasurate in perioada 20-31 august 2018 se mai pot ridica de la ISJ BN, camera 2, in 11-12 septembrie, intre orele 13-15.

Admin ISJBN
|
05/09/2018
|
|

Deciziile de ocupare/repartizare/detasare/continuitate/plata cu ora, din etapele de mobilitate desfasurate in perioada 20-31 august 2018 se pot ridica de la ISJ BN, camera 2, dupa urmatorul program:

Admin ISJBN
|
04/09/2018
|
|

NOTĂ: Pentru ocuparea posturilor aparute pe parcursul anului scolar 2018-2019, candidații care au notă de la concurs național sau concurs județean, depun o cerere la secretariatul ISJ BN în termen de cel mult 3 zile de la data publicării postului, prin care solic