Admiterea în învățământul liceal

Pe site-ul M.E.C. http://admitere.edu.ro/ a fost publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a.

LISTA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI (ÎN ORDINEA DESCRESCATOARE A MEDIEI DE ADMITERE)

Procedură operațională privind admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Admin ISJBN
|
29/06/2020
|
|

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admitere în alte județe și de către părinții acestora se pot realiza:

a) la sediul unității pe care a absolvit-o candidatul

Admin ISJBN
|
19/06/2020
|
|

Ca urmare a hotărârii C.A. al ISJBN din data de 19.06.2020 publicăm atașat lista actualizată a locurilor speciale pentru candidații rromi la admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021,

Admin ISJBN
|
19/06/2020
|
|

În conformitate cu prevederile Ordinului  Nr.4532/15 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr.4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și ca urmare a hotărârii C

Admin ISJBN
|
18/06/2020
|
|

Ordinului nr.4532/15.06.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educației naționale, intermiar, nr.4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și în învățământul dual, an școlar 2020-2021.