Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
01/03/2021
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ
(Conform ORDINUL MEC nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022)

Admin ISJBN
|
25/01/2021
|
|

Nou! - ORDIN nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Admin ISJBN
|
03/08/2020
|
|

Lista candidaților repartizați în etapa a II-a de admitere la liceu, pe locurile rămase libere, locurile speciale pentru rromi și locurile distinct alocate pentru candidații cu CES.

Admin ISJBN
|
23/07/2020
|
|

Procedura operațională privind etapa a II-a de admitere în învățământul liceal/profesional/dual, an școlar 2020-2021 (atașat)

- Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la liceu (atașat)

Admin ISJBN
|
10/07/2020
|
|

Pe site-ul M.E.C. http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021.

Pe site-ul M.E.C. http://admitere.edu.ro/ a fost publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a.

LISTA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI (ÎN ORDINEA DESCRESCATOARE A MEDIEI DE ADMITERE)

Procedură operațională privind admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.