Monitorizarea programelor privind accesul la educație

Admin ISJBN
|
03/09/2019
|
|

Repartizarea pe sectoare teritoriale a inspectorilor școlari pentru anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii 2019-2020

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control, an şcolar 2018 – 2019 (Aprobat în CA al ISJBN din 01.10.2018)

Admin ISJBN
|
26/09/2018
|
|

Repartizarea pe sectoare teritoriale a inspectorilor scolar in anul scolar 2018-2019

Admin ISJBN
|
12/02/2018
|
|

Procedură operațională pentru realizarea rețelei de resurse educaționale deschise la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Admin ISJBN
|
05/10/2017
|
|

Lista nominala a metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2017-2018