Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
08/01/2021
|
|

Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale - învățământ profesional inclusiv dual și învățământ special se găsesc pe site-ul MEC:

Admin ISJBN
|
08/10/2020
|
|

ORDIN Nr. 5564/2020 privind măsurile de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal filieră tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
07/10/2020
|
|

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
25/09/2020
|
|

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Condiții privind admiterea la programele de master didactic Inginerie și Management Inginerie Mecanică