Examene de certificare a competențelor profesionale

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivel 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019

Ordin nr.4832/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
18/05/2018
|
|

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică. Desfășurarea probelor de examen: 29 mai – 31 mai 2018

Admin ISJBN
|
24/01/2018
|
|

OMEN nr. 4796/2017 privind graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018

Admin ISJBN
|
19/12/2017
|
|

Ordin 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, în anul școlar 2017-2018.