Admiterea în învățământul profesional

Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și în învățământul dual, an școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Oferta educațională pentru admiterea în clasa a IX-a,învățământul dual, an școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

Oferta educațională pentru admiterea în îvățământul profesional de stat, an școlar 2019-2020 și locurile speciale alocate pentru elevii romi.

 

Admin ISJBN
|
27/05/2020
|
|

ORDIN  Nr. 4326/2020 din 22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020 – 2021

 

Admin ISJBN
|
23/05/2020
|
|

ORDIN  Nr.4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021 (

Admin ISJBN
|
18/07/2019
|
|

Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județul Bistrița-Năsăud vezi aici.

Broșura / Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020, județul Bistrița-Năsăud.

  • Informații și precizări cu privire la admiterea elevilor pe locurile speciale pentru romi (atașat)
  • Locuri speciale alocate pentru candidații romi
Admin ISJBN
|
07/05/2019
|
|

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat (atașat)

  • Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional, FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL (atașat)