Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
26/02/2020
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ (conform OMECTS nr. 4802/31.08.2010, art. 10)

Admin ISJBN
|
03/02/2020
|
|

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Admin ISJBN
|
22/07/2019
|
|

A doua etapă de  admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria  curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18  ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020

Admin ISJBN
|
12/07/2019
|
|

Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat au fost publicate pe site-ul MEN http://admitere.edu.ro/

Admin ISJBN
|
05/07/2019
|
|

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 este LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA situat în Bistrița, Str. Zefirului, Nr.1.

Admin ISJBN
|
03/07/2019
|
|

Pe site-ul MEN http://admitere.edu.ro/ a fost publicată ierarhia pe județe a absolvenților de clasa a VIII-a.

Admin ISJBN
|
23/06/2019
|
|
  • Modul de completare a fișei de înscriere la liceu - 2019 (atașat)
  • Algoritmul de repartizare în licee-2019 (
Admin ISJBN
|
21/06/2019
|
|

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE  LA ADMITERE ÎN LICEU, an școlar 2019-2020, pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din ALTE JUDEȚE este organizat la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD, str. 1 Decembrie, Nr.5, camera 23, telefon 0263-213529.

Broșura / Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020, județul Bistrița-Năsăud.

  • Informații și precizări cu privire la admiterea elevilor pe locurile speciale pentru romi (atașat)
  • Locuri speciale alocate pentru candidații romi