Viziune, Misiune, Valori

VIZIUNE 

 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud susține asigurarea unui sistem de învățămant de calitate, performant, echitabil și eficient, bazat pe valori europene. Prin activitatea de îndrumare și control promovăm dezvoltarea sistemului educațional public prin implicarea mai largă a comunității în viața școlii. Prin cooperare și colaborare cu toți actorii educaționali, prin încurajarea inițiativelor individuale și de grup, susținem un învățământ care vizează egalitatea șanselor prin educație

 

MISIUNE

 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud promovează calitatea actului educațional prin obiectivitate, integritate și profesionalism și dezvoltă valorile educaționale conform standardelor naționale și europene.

Inspectoratul Școlar Județean își propune să monitorizeze consecvent și unitar activitatea unităților școlare, iar prin integrarea activității sale în efortul celorlalte instituții la nivel de județ, să sprijine dezvoltarea armonioasă și proporțională a tuturor școlilor. La noi fiecare școală găsește sprijin pentru dezvoltare!

 

VALORI 

 

Respectul față de activitatea din școli, sprijin pentru directori;

Promovarea muncii în echipă, a integrității și loialității față de organizație;

Cultivarea spiritului pro-activ;

Flexibilitate la schimbare, susținere pentru managementul transformațional;

Obiectivitate și responsabilitate față de instituție;

Dezvoltarea unei culturi a autoevaluării.

 

Fii PROFesionist !