Monitorizarea programelor privind accesul la educație

Admin ISJBN
|
11/11/2020
|
|

Planul județean de intervenție educațională pentru perioada de funcționare în scenariul 3 (roșu) a unităților de învățământ din Bistrița-Năsăud

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar 2020 – 2021, semestrul I.

Admin ISJBN
|
22/10/2020
|
|

PLAN MANAGERIAL – INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA–NĂSĂUD, An școlar 2020 - 2021

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control, an şcolar 2019 – 2020 (Aprobat în CA al ISJBN din 03.10.2019)

Admin ISJBN
|
03/09/2019
|
|

Repartizarea pe sectoare teritoriale a inspectorilor școlari pentru anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
17/01/2019
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii 2019-2020

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control, an şcolar 2018 – 2019 (Aprobat în CA al ISJBN din 01.10.2018)