Învățământ profesional și tehnic

Admin-ISJBN
|
08/09/2022
|
|

ORDIN nr. 4.759 din 22 august 2022
Privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

Admin-ISJBN
|
13/04/2022
|
|

Precizări referitoare la aplicarea metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare N3 și N4. - 2021-2022