Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
31/01/2019
|
|

Programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, organizat de Colegiul Național "Ioan Slavici" Satu Mare.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Precizări cu privire la programele pentru olimpiada, aferente disciplinei Educatie tehnologica / Educatie tehnologica si aplicatii practice din învățământul gimnazial în anul școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

ORDIN 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învățământ .....

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

1. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară "Tehnologii" - 2019

2. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea concursurilor  pe meserii pentru învățământul profesional - 2019

Admin ISJBN
|
19/12/2018
|
|

1. Programe olimpiade pentru învățământul liceal - discipline tehnologice, 2019

2. Programe concursuri pe meserii pentru învățământul profesional, 2019

Admin ISJBN
|
19/10/2018
|
|

Lista modulelor CDL - stagii de pregătire practică a unităților de învățământ cu ÎPT, an școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
10/10/2018
|
|

Situația școlarizării în unitățile de învățământ profesional și tehnic de stat și particular, anul școlar 2018-2019, învățământ de zi, seral și frecvență redusă.

Ordin nr.4832/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019