Învățământ primar

Admin ISJBN
|
20/01/2020
|
|

În atenţia cadrelor didactice înscrise la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2020-2022, specializarea: profesor  pentru  învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, institutori, învăţători şi educatoare.

Admin ISJBN
|
10/10/2019
|
|

Calendarul Consfătuirilor județene ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, 22 octombrie 2019.

Admin ISJBN
|
16/05/2018
|
|

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC - EXTENSIA NĂSĂUD

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PREGĂTIRILOR PENTRU EXAMENUL DE GRAD DIDACTIC II - SESIUNEA 2018 -