Admin ISJBN
|
04/10/2021
|

INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Admin ISJBN
|
04/10/2021
|
|

Ordin comun - Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică

Admin ISJBN
|
24/09/2021
|
|

Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori. 

 

Admin ISJBN
|
20/09/2021
|
|

Graficul de desfășurare a consfătuirilor județene pe discipline/specialități, septembrie-octombrie 2021.

Admin ISJBN
|
07/09/2021
|
|

ORDIN privind modificare și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Admin ISJBN
|
07/09/2021
|
|

ORDIN pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2