Admin ISJBN
|
24/08/2018
|
|

ÎN ATENȚIA UNITAȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Având în vedere adresele MEN-CNEE cu nr. 3644/22.08.2018 și nr. 3661/23.08.2018,  vă solicităm să efectuați în aplicația dedicată comanda manualelor școlare necesare pentru anul școlar 2018-2019, până la data de 27 august 2018, ora 10:00.

Admin ISJBN
|
06/08/2018
|
|

ÎN ATENȚIA UNITAȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: Având în vedere adresa MEN-CNEE cu nr.3445/3.08.2018 (transmisă prin e-mail, vă solicităm să efectuați comanda de manuale școlare pentru clasa a VI-a, an școlar 2018-2019, până la data de 8 august 2018, ora 12:00, pentru următoarele discipline: Matem

Admin ISJBN
|
01/08/2018
|
|

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preu

Admin ISJBN
|
31/07/2018
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Numirea prin detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  în anul școlar 2018-2019:

Admin ISJBN
|
27/07/2018
|
|

Având în vedere adresa MEN-CNEE cu nr. 3362/27.07.2018 (transmisă prin e-mail), vă solicităm să efectuați comanda de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, în aplicația dedicată, până la data de 3 august 2018, pentru următoarele discipline:

Admin ISJBN
|
19/07/2018
|
|

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

Ca urmare a adresei MEN-CNEE cu nr.3264/18.07.2018 vă solicităm să efectuați comanda de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (disciplina Fizică) în aplicația web dedicată, până la data de 23.07.2018.

Admin ISJBN
|
10/07/2018
|

Ministerul Educației Naționale alocă linia TEL VERDE NAȚIONAL 0800801100 - telefon gratuit, la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar și a examenului național de

Admin ISJBN
|
22/06/2018
|
|

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE  LA ADMITERE pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din ALTE JUDEȚE este organizat la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD, str. 1 Decembrie, Nr.5, camera 23, telefon 0263-213529.

Admin ISJBN
|
14/06/2018
|
|

Planificarea unităților de învățământ din județul Bistrița-Năsăud pentru ridicarea manualelor școlare comandate.